SKU
HI10480

Digitalna pH elektroda sa sistemom za prevenciju začepljenja (CPS™) HI10480

30.012,00 RSD
Na lageru
HI10480 je digitalna pH elektroda sa ugrađenim temperaturnim senzorom. Ova elektroda dizajnirana je specifično za upotrebu za merenje pH u vinu i širi. Određivanje pH vrednosti je kritičan korak u proizvodnji kvalitnog proizvoda.
Ova elektroda sadrži ugrađeni mikročip koji čuva podatke senzora, serijski broj i informacije o kalibraciji. Takođe poseduje dvostruki referentni spoj, kao i tehnologiju za sprečavanje začepljenja (CPS), stakleno telo i sferni vrh. Ova sonda poseduje 3,5 mm priključak koji je dizajniran isključivo za upotrebu sa Hanna Instruments meračima. edge® Tablet merač
  • Sferični stakleni vrh
  • Sistem za prevenciju začepljenja
  • 3.5 mm priključak

Ugrađeni mikro-čip

Ugrađeni mikročip čuva podatke o vrsti senzora, serijskom broju i kalibracionim podacima koji uključuju datum, vreme, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. Ove informacije se automatski prenose na edge® kada se elektroda priključi na uređaj. Mogućnost prenosa informacija omogućava brze zamene sondi bez potrebe za ponovnom kalibracijom. Sva merenja izvršena sa elektrodom se direktno prenose na merač. Tako se prevazilaze šumovi koji se tradicionalno javljaju sa pojavom visoke ulazne impedance analognom mernog sistema. Električni šumovi se mogu proizvesti iz ugrađenog senzora temperature i tokom rada u vlažnom okruženju.

 

Sferični stakleni vrh

Dizajn sfernog oblika omogućava široki kontakt sa uzorkom. To omogućava brži odziv elektrode sa većim stepenom stabilnosti. HI10480 koristi staklenu formulaciju sa niskom temperaturom (LT) koja ima otpor oko 50 megaoma na 25 °C. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpor LT stakla će se približiti onom GP stakla. Ako koristite staklo opšte namene, otpor bi se povećao iznad optimalnog raspona, što bi rezultiralo povećanom impedancom i na kraju uticalo na merenje. HI10480 je idealna za uzorke temperature od 0 do 80°C.

 

CPS spoj sa rukavom

CPS ™ (sistem za prevenciju začepljenja) je inovacija u tehnologiji elektroda. Konvencionalne elektrode sa keramičkim spojem se mogu brzo začepiti kada se upotrebljavaju u vinu. Kada se spoj začepi, elektroda ne funkcioniše kako treba. CPS ™ tehnologija koristi poroznost brušenog stakla zajedno sa PTFE rukavom kako bi se sprečilo začepljenje spoja. Staklo omogućava pravilan protok tečnosti, dok PTFE rukav odbija prljavštinu. Kao rezultat, pH elektrode sa CPS ™ tehnologijum ostaju sveže i do 20 puta duže od klasičnih elektroda.

 

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni.

 

Glass Electrode Body

Telo staklene elektrode je zbog svoje hemijske otpornosti pogodno za širok spektar primene. Staklena elektroda je kompatibilna sa mnogim nevodenim rastvaračima i drugim agresivnim hemikalijama. Staklo je takođe otporno na mnoge oblike zračenja, poput ultraljubičastog zračenja.

 

Specifications

Specification Name Detail
SKU HI10480
Description refillable, digital pH electrode w/ CPS™ (clogging prevention system)
Reference double, Ag/AgCl
Junction / Flow Rate CPS™
Electrolyte KCl 3.5M
Max Pressure 0.1 bar
Range pH: 0 to 12
Recommended Operating Temperature -5 to 60°C (23 to 140°F) - LT
Tip / Shape dome (dia: 8 mm)
Temperature Sensor yes
Matching Pin no
Amplifier yes
Body Material glass
Cable 1 m (3.3’)
Recommended Use application specific purpose, meat
Connection 3.5 mm connector
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana