SKU
HI36180

Digitalna ORP elektroda - HI36180

27.183,00 RSD
Na lageru

HI36180 staklena, digitalna ORP elektroda sa dvostrukim referentnim spojem koja se ponovo može napuniti. Poseduje ugrađeni senzor temperature za automatsku kompenzaciju merenja. Ova elektroda ima jedno keramičko spajanje, a ORP senzor je napravljen sa platinom. Digitalna ORP elektroda HI36180 poseduje ugrađeni mikročip koji skladišti podatke o vrsti elektrode, serijskom broju i informacije o kalibraciji. Ova digitalna ORP elektroda se povezuje na merač putem 3,5 mm priključka. 3,5 mm priključak je tipičan za digitalne elektrode. Konstruktivnim karakteristika ova elektroda odgovara opštoj primeni.

  • Ugrađeni mikro-čip
  • Platinasti pin
  • 3.5 mm priključak

Hanna Instruments nudi širok izbor ORP elektroda namenjenih za mnogo različitih primena. Vrsta materijala koji se koristi za senzorski pin, vrsta stakla koje se koristi za izradu tela elektrode, vrsta spoja i korišćeni elektrolit su samo neke od konstruktivnih karakteristika.

HI36180 ima platinasti senzor, kućište od stakla, dvostruku vezu i može se puniti sa 3,5M KCl.

 

Ugrađeni mikro-čip

Ugrađeni mikročip čuva podatke o vrsti senzora, serijskom broju i kalibracionim podacima koji uključuju datum, vreme, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. Ove informacije se automatski prenose na edge® kada se elektroda priključi na uređaj. Mogućnost prenosa informacija omogućava zamenu sondi bez ponovne kalibracije. Sva merenja izvršena sa elektrodom se direktno prenose na merač. Tako se prevazilaze šumovi koji se tradicionalno javljaju sa pojavom visoke ulazne impedance analognom mernog sistema. Električni šumovi mogu da se generišu iz ugrađenog temperaturnog senzora i usled rada u vlažnom okruženju.

 

Platinasti pin

Senzor digitalne ORP elektrode je napravljen od platine. ORP senzor mora biti hemijski inertan; ne može se oksidisati ili se redukovati. Takođe mora imati odgovarajuće površinske karakteristike za podsticanje brze razmene elektrona, svojstva poznatog kao velika gustina razmene struje. Dva plemenita metala dokazano su dobra za ovu svrhu: čista platina i čisto zlato koriste se u izgradnji ORP senzora. Platinasti senzor se često preferira jer je mehanički jednostavniji i sigurniji za proizvodnju. Platina se može zavariti na staklo i ima isti toplotni koeficijent. Signal platinastog senzora prenosi se kroz telo elektrode, a zajedno sa referentnim signalom vodi se do merača.

 

Stakleno telo elektrode

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Stakle je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo elektrode takođe omogućava lak prenos toplote na elektrolit. mV generisan iz referentne ćelije je temperaturno zavisan. Što se pre postigne ravnoteža to je stabilniji referentni potencijal.

 

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima unutrašnji odeljak oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni.

 

Punjiva

Digitalna ORP elektroda HI36180 je punjiva. Pošto je ORP elektroda sa dvostrukim spajanjem, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ako koristite ORP elektrodu koja se može ponovo puniti, poklopac za punjenje treba ukloniti pre merenja. Uklanjanje poklopca stvara pozitivni pritisak glave u referentnoj ćeliji omogućavajući veći protok elektrolita kroz spoljni spoj. Veća brzina protoka rezultiraće bržim i stabilnijim očitavanjem.

 

Ugrađeni temperaturni senzor

HI36180 sadrži ugrađeni senzor temperature termistora koji se nalazi na vrhu elektrode za indikaciju pH. Senzor temperature omogućava očitavanje temperature visoke tačnosti i treba da bude što bliže indikatorskoj pH elektrodi da bi se nadoknadio efekat koji temperatura ima na potencijal membrane. Temperaturna kompenzacija omogućava tačno očitanje.

 

Specifikacije

 

Materijal

Staklo

Referentni spoj

jedan, Ag/AgCl

Spoj / protok

keramički, jednostruki / 15-20 uL / ​​h

Elektrolit

3.5M KCl AgCl

Opseg

 ORP: ±2000 mV

Max. pritisak

0.1 bar

Oblik vrha

platinasti vrh sa pinom

Preporučena radna temperatura

-5 do 100 ° C (23 do 212 ° F)

Temperaturni senzor

Da

Odgovarajuća pin

Ne

Pojačivač

Da

Digitalna

Da

Kabl

1 m (3.3')

Priključak

3.5 mm

Primene

generalna laboratorijska upotreba

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana