SKU
HI96832

Digitalni refraktometar za analizu propilen glikola - HI96832

31.119,00 RSD
Na lageru
HI96832 je robusni, prenosni digitalni refraktometar namenjen merenju procenta zapremine i tačke smrzavanja rastvora na bazi propilen glikola. HI96832 ima veliku preciznost ±0.2% zapremine ±0.5 °tačke smrzavanja i pruža veoma jednostavno iskustvo merenja, dajući precizne rezultate. Sva očitanja su temperaturno kompenzovana i prikazuje se nakon 1,5 sekundi vremena odziva. Zapečaćeno kvarcno staklo i bunarčić za uzorkovanje od nerđajućeg čelika su veoma jednostavni za čišćenje. Samo ih prebrišite mekanom krpicom pre sledećeg merenja.

Digitalni refraktometar HI96832 koristi merenje indeksa refrakcije kako bi odredio procenat zapremine i tačke smrzavanja rastvora na bazi propilen glikola. Propilen glikol se koristi u glikol u sistemima za hlađenje i u brojnim primenama u industriji hrane i pića. Održavanje odgovarajućeg procenta glikola važno je kod glikolnih rashladnih uređaja jer previše nizak procenat može dovesti do zamrzavanja i truljenja sistema, dok previše glikola smanjuje efikasnost sistema. Instrument konvertuje indeks refrakcije uzorka u % zapremeni ili tačku smrzavanja. Ove konverzije su zasnovane na međunarodno priznatim referencama za konverziju jedinica i nadoknadu temperature za rastvore glikola (npr. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 87. izdanje). HI96832 je krajne jednostavan alat za određivanje tačke smrzavanja i procent zapremine u rastvorima glikola.

 • Dizajniran je za određivanje propilen glikola
 • Automatska Temperaturna Komenzacija (ATC)
 • 0 - 100% opseg zapremine sa ±0.3% tačnošću
 • 0 do -50 °C opseg tačke smrzavanja sa ±0.5 °C tačnosti

Pravljenja standardnog rastvora

Za pravljenje standardnog rastvora pratite sledeću proceduru:

 • Stavite posudu (kao što je staklena bočica ili bočica sa kapalicom koja ima poklopac) na analitičku vagu.
 • Tarirajte vagu
 • Dodajte X mL čistog etilen glikola (CAS #: 107-21-1; MW 62.068) u 100 mL posudu
 • Koristite destilovanu ili dejonizovanu vodu da se posuda približi ukupnoj zapremini, promešajte, pustite da se rastvor vrati na sobnu temperaturu.
 • Kada se rastvor vrati na sobnu temperaturu, koristite destilovanu ili dejonizovanu vodu da se ukupna zapremina dovede do 100 ml. Promešajte pre upotrebe

Refractive Index

Indeks prelamanja (refrakcije)

HI96832 bazira merenja na indeksu refrakcije. Indeks refrakcije je merilo ponašanja svetlosti tokom prolaska kroz uzorak. Zavisno od sastava uzorka, svetlost će se lomiti i različito reflektovati. Merenjem ove aktivnosti linearnim senzorom slike, indeks prelamanja uzorka može se proceniti i koristiti za utvrđivanje njegovih fizičkih svojstava kao što su koncentracija i gustina. Pored linearnog senzora, HI96832 koristi LED svetlost, prizmu i sočiva za omogućavanje merenja. Varijacije u temperaturi će uticati na gustinu rastvora na osnovu jedinjenja koje je prisutno. U digitalnoj refraktometriji upotreba kompenzacije temperature je neophodna za tačne rezultate. HI96832 sadrži ugrađeni senzor temperature i programira se algoritmima za kompenzaciju temperature u skladu sa ICUMSA metodom. Glycol table

Merne jedinice

Tačka smrzavanja 0.0 do -50.0 °C korespondira sa 0-58 % zapremine Ekran trepće i prikazuje tačku smrzavanja kada je koncentracija etilen glikola veća od 78% volumnih koncentracija. Kada prikazuje oznaku “LO”, tačka smrzavanje je bar ispod -50 °C).

Značajne karakteristike:

Kalibracija u jednoj tački

 • Kalibracija sa destilovanom ili dejonizovanom vodom

Mal veličina uzorka

 • Dovoljna veličina uzorka su 2 metričke kapi (100 μl)

Automatska temperaturna kompenzacija (ATC)

 • Svi uzorci koji se mere su temperaturno kompenzovani.

Brza i precizna očitavanja

 • Potrebno vreme odziva je oko 1,5 sekundi

Veliki LCD

 • Veliki LCD istovremeno prikazuje očitanja i temperaturu.
 • Bunarčić za uzorkovanje je od nerđajućeg čelika koji je lagan za održavanje i otporan na koroziju.
 • Indikator baterije Procenat baterije se prikazuju prilikom paljenja instrumenta.
 • Auto off Kako bi sačuvao bateriju refraktometar se gasi automatski nakon 3 minuta neupotrebe.
 • Bunarčić za uzorkovanje je od nerđajućeg čelika koji je lagan za održavanje i otporan na koroziju.
 • IP65 ocena zaštite ABS platistika od koje je izrađeno kućište je otporna na teške laboratorijske uslove.

Specifikacije

SKU 

HI96832 

Propilen Glikol Opseg 

0 do 100% 

Rezolucija 

0.1% 

Tačnost 

±0.3 % 

Tačka smrzavanja Opseg 

0 do -51°C (32 do -59.8°F) 

Rezolucija 

0.1°C (0.1°F) 

Tačnost 

±0.5°C (±1.0°F) 

Temperatura Opseg 

0.0 do 80.0°C (32.0 do 176.0°F) 

Rezolucija 

0.1°C (0.1°F) 

Tačnost 

±0.3°C (±0.5°F) 

Auto-off 

Posle 3 minuta bez aktivnosti 

Tip baterije 

9V / otprilike 5000 očitavanja 

Tip kučišta 

IP65 

Dimenzije 

192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”) 

Težina 

420 g (14.8 oz.) 

Izvor svetlosti 

Žuti LED 

Temperaturna kompenzacija refraktometra 

Auto između 10 I 40 C (50 do 104F) 

Minimalni volumen uzorka 

100 μL (da potpuno pokriju prizmu) 

Uzorak ćelije 

prsten od nerđajućeg čelika i prizma od kremenog stakla 

Vreme merenja 

Oko 1.5 sek 

Informacije o isporuci 

HI96832 dolazi sa baterijama I uputsvom za upotrebu 

Garancija 

2 godine 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana