SKU
HI96831

Digitalni refraktometar za analizu etilen glikola- HI96831

31.119,00 RSD
Na lageru
HI96831 je robusni, prenosni digitalni refraktometar namenjen za merenje procenta zapremine i tačke smrzavanja rastvora na bazi etilen glikola. HI96831 ima visoku tačnost od ± 0,2% zapremine i ± 0,5 ° C tačke smrzavanja i odlikuje jednostavan rad koji svaki put daje pouzdane rezultate. Sva očitavanja su temperaturno kompenzovana i kao takva prikazuju se na ekranu uz 1.5 sekundi odziva. Zapečaćeno kvarcno staklo i bunarčić za uzorkovanje od nerđajućeg čelika su veoma jednostavni za čišćenje. Samo ih prebrišite mekanom krpicom pre sledećeg merenja.

Digitalni refraktometar HI96831 koristi merenje indeksa refrakcije kako bi odredio procenat zapremine i tačke smrzavanja rastvora na bazi etilen glikola. Etilen glikol je našao primenu u rashladnim sistemima. Održavanje odgovarajućeg procenta glikola važno je kod glikolnih rashladnih uređaja jer previše nizak procenat može dovesti do zamrzavanja i truljenja sistema, dok previše glikola smanjuje efikasnost sistema. Instrument konvertuje indeks refrakcije uzorka u % zapremine ili u tačku smrzavanja. Ove konverzije su zasnovane na međunarodno priznatim referencama za konverziju jedinica i nadoknadu temperature za rastvore glikola (npr. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 87. izdanje). HI96831 je jednostavan alat za merenje tačke smrzavanja i procenta zapremine u rastvorenjima etilen glikola, na terenu ili u laboratoriji.

 • Specijalno dizajniran za merenje etilen glikola
 • Automatska Temperaturna Komenzacija (ATC)
 • 0 - 100% zapremine sa ±0.2% tačnosti
 • 0 do -50 °C opseg za tačku smrzavanja uz ±0.5 °C tačnost

Pravljenja standardnog rastvora

Za pravljenje standardnog rastvora pratite sledeću proceduru:

 • Stavite posudu (kao što je staklena bočica ili bočica sa kapalicom koja ima poklopac) na analitičku vagu.
 • Tarirajte vagu
 • Dodajte X mL čistog etilen glikola (CAS #: 107-21-1; MW 62.068) u 100 mL posudu
 • Koristite destilovanu ili dejonizovanu vodu da se posuda približi ukupnoj zapremini, promešajte, dozvolize da se rastvor vrati na sobnu temperaturu.
 • Kada se rastvor vrati na sobnu temperaturu, koristite destilovanu ili dejonizovanu vodu da se ukupna zapremina dovede do 100 ml. Promešajte pre upotrebe

Refractive Index

Indeks prelamanja (refrakcije)

HI96831 meri na osnovu određivanje indeksa refrakcije uzorka. Indeks refrakcije je merilo ponašanja svetlosti tokom prolaska kroz uzorak. Zavisno od sastava uzorka, svetlost će se lomiti i različito reflektovati. Merenjem ove aktivnosti linearnim senzorom slike, indeks prelamanja uzorka može se proceniti i koristiti za utvrđivanje njegovih fizičkih svojstava kao što su koncentracija i gustina. Pored linearnog senzora, HI96831 koristi LED svetlo, prizmu i sočiva za omogućavanje merenja. Varijacije u temperaturi će uticati na gustinu rastvora na osnovu jedinjenja koje je prisutno. U digitalnoj refraktometriji upotreba kompenzacije temperature je neophodna za tačne rezultate. HI96831 sadrži ugrađeni senzor temperature i programira algoritam za kompenzaciju temperature u skladu sa ICUMSA knjigom metoda. Glycol table

Merne jedinice

Tačka smrzavanja 0.0 do -50.0 °C korespondira sa 0-58 % zapremine Ekran trepće i prikazuje tačku smrzavanja kada je koncentracija etilen glikola veća od 78% volumnih koncentracija. Kada prikazuje oznaku “LO”, tačka smrzavanje je bar ispod -50 °C).

Značajne karakteristike:

Kalibracija u jednoj tački

 • Kalibracija sa destilovanom ili dejonizovanom vodom

Mal veličina uzorka

 • Dovoljna veličina uzorka su 2 metričke kapi (100 μl)

Automatska temperaturna kompenzacija (ATC)

 • Svi uzorci koji se mere su temperaturno kompenzovani.

Brza i precizna očitavanja

 • Potrebno vreme odziva je oko 1,5 sekundi

Veliki LCD

 • Veliki LCD istovremeno prikazuje očitanja i temperaturu.
 • Bunarčić za uzorkovanje je od nerđajućeg čelika koji je lagan za održavanje i otporan na koroziju.
 • Indikator baterije Procenat baterije se prikazuju prilikom paljenja instrumenta.
 • Auto off Kako bi sačuvao bateriju refraktometar se gasi automatski nakon 3 minuta neupotrebe.
 • Bunarčić za uzorkovanje je od nerđajućeg čelika koji je lagan za održavanje i otporan na koroziju.
 • IP65 ocena zaštite ABS platistika od koje je izrađeno kućište je otporna na teške laboratorijske uslove.

Specifikacije

SKU 

HI96831 

Ethylene Glycol Range 

0 to 100% 

Ethylene Glycol Resolution 

0.001 

Ethylene Glycol Accuracy 

±0.2 % 

Freezing Point (FP) Range 

0 to -50°C (32 to -58°F) 

Freezing Point (FP) Resolution 

0.1°C (0.1°F) 

Freezing Point (FP) Accuracy 

±0.5°C (±1.0°F) 

Temperature Range 

0.0 to 80.0°C (32.0 to 176.0°F) 

Temperature Resolution 

0.1°C (0.1°F) 

Temperature Accuracy 

±0.3°C (±0.5°F) 

Automatic Shut-Off 

after three minutes of non-use 

Battery Type / Life  

9V / approximately 5000 readings 

Enclosure Rating 

IP65 

Dimensions 

192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”) 

Weight 

420 g (14.8 oz.) 

Refractometer Light Source 

yellow LED 

Refractometer Temperature Compensation 

automatic between 10 and 40°C (50 to 104°F) 

Minimum Sample Volume 

100 μL (to cover prism totally) 

Sample Cell 

stainless steel ring and flint glass prism 

Measurement Time 

approximately 1.5 seconds 

Ordering Information 

Supplied with battery and instruction manual. 

Warranty 

2 years 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana