SKU
HI93722-03

Reagensi za cijanuričnu kiselinu - HI93722-03

15.673,54 din.
Na lageru
HI93722-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje cijanurične kiseline. U pakovanju se nalazi 300 testova za korišćenje sa kompatibilnih stonim i prenosnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
 
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93722-03 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi slede turbidimetrijski metod. Reakcija između cijanurične kiseline i reagensa stvara belu suspenziju u uzorku. Jednostavnim dodavanjem paketa reagensa HI93722-03 u uzorak, odvijaće se reakcija i kompatibilni merni uređaj ili prenosni merač mogu se koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Rezultati se prikazuju kao mg/L (ppm) cijanurične kiseline. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim opsegom od 0 do 80 mg / L cijanurične kiseline.

 

Kompatibilni fotometri:

HI83099

HI83200

HI83306

HI83216

HI83226

HI96101

HI96104

HI96722

 

Specifikacije:

Pakovanje 

Flaša 

Količina 

300 testova 

Metod 

Turbidimetrijski 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana