SKU
HI4109

Kombinovana elektroda za određivanje cijanida (JSE) - HI4109

114.759,00 RSD
Na lageru
THI4109 je čvrsta, kombinovana jon selektivna elektroda (ISE) za određivanje cijanida (CN-) u rastvoru. Pelet sa senzorom halogenida srebra proizvodi promenu potencijala usled razmene cijanidnih jona između neorganske membrane peleta i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom telu polieterimida (PEI). HI4109 je idealan za razne primene u oplati, ispitivanju otpadnih voda i poljoprivredi
  • Čvrsti senzor
  • Kupolasta i presvučena
  • Detekcija od 0.026 do 260 mg/L CN-
HI4109 jon selektivna elektroda je kompletna potenciometrijska ćelija koja sadrži referencu srebra / srebro-hlorida (Ag / AgCl) smeštene u plastičnom telu PEI sa elektrolitom kalijum nitrata. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom senzornom membranom halogena srebra.

Hanina kombinovana jon selektivna elektroda za određivanje hlorida je dizajnirana sa konusnim spojem. Prekrivena geometrija konusa senzora formira tečni spoj sa testiranim rastvorom na vrhu spoja, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi HI4109 tačno odredila koncentraciju cijanida, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora za podešavanje jonske snage (ISA). Alkalni podešivač jonske snage obezbeđuje da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih cijanidnih jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. HI4109 kombinovana jon selektivna elektrda za cijanide može da meri od 1 uM (0,026 mg / L) do 0,01 M (260 mg / L).

Konverziona tabela za CN-

Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

2.602 x 104

ppm (mg/L) do M (mol/L)

3.843 x 10-5

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

  • Kombinovana, čvrsta jon selektivna elektroda za određivanje hlorida određuje slobodne hloridne jone u rastvoru. Nerastvorljiva, kompresovana senzorska peleta je pričvršćena na elektrodu fiksnim senzorskim modulom radi lakše upotrebe.

Izdržljivo PEI telo

  • Telo sonde sastoji se od izdržljive polieterimidne (PEI) plastike.

BNC priključak

  • HI4109 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje sa bilo kojim mernim uređajem sa ženskim ulazom BNC sonde.

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije:

Ime Detalji:
SKU HI4109
Tip čvrsta, kombinovana
Optimalni pH opseg >11
Temperaturni opseg 0 do 80°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela PEI
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene primene određivanje slobodnih cijanidnih jona u industriji oplate, otpadnim vodama i u uzorcima biljaka i tla
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana