SKU
HI749-25

Reagensi za određivanje hroma VI za Checker® HC (25 Testova) - HI749-25

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI749-25 su zamenski reagensi za Checker® za određivanje hroma VI u niskom opsegu. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem modernom pogonu i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom isteka, radi sledljivosti.

Detalji

HI749-25 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja svojim Checker-om za određivanje hroma VI u visokom opsegu. Ovi reagensi slede Metodu difenilkarbohidrazida u kojoj reakcija hroma VI i reagensa izaziva ljubičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem kesice reagensa iz pakovanja HI749-25 u uzorak, reakcija će se odvijati i HI749 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Rezultati koji se dobiju se prikazuju u ppb hroma VI. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0 do 300 ppb hroma VI.

 

Specifikacije

Pakovanje Kesice
Količina 25
Metod Adaptacija ASTM, Priručnik za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D 1687-92, Difenilkarbohidrazidna metoda.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana