SKU
HI93749-03

Reagensi za određivanje hroma VI (300 testova u niskom opsegu ) - HI93749-03

20.689,08 din.
Na lageru
HI93749-03 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje heksavalentnog hroma (Cr 6) korišćenjem kompatibilnog mernog uređaja ili prenosnog fotometra. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.
HI93749-03 su visoko kvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Korišćena metoda je adaptacija metode difenilkarbohidrazida. Reakcija između hroma VI i reagensa izaziva ljubičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem reagensa uzorku, odvijaće se reakcija i kompatibilni fotometar se može koristiti za određivanje koncentracije iz proizvedene boje. Rezultati će biti prikazani u mg / L (ppb) hroma VI. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0 do 300 µg / L hroma VI.  
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana