SKU
HI723-25

Reagensi za određivanje hroma VI (visoki opseg) za Checker® - HI723-25

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI723-25 su zamenski reagensi za Checker® HI723 za određivanje šestovalentnog hroma u visokom opsegu. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem modernom pogonu i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom isteka, radi sledljivosti.

Detalji

HI723-25 ​​su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno pripremljeni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja sa svojim Checker-om ® za određivanje šestovalentnog hroma u visokom opsegu. Ovi reagensi slede Metodu difenilkarbohidrazida u kojoj reakcija hroma VI i reagensa izaziva ljubičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem kesice reagensa iz pakovanja HI723-25 ​​u uzorak, reakcija će se odvijati i HI723 će odrediti koncentraciju na osnovu proizvedene boje. Rezultati koji se dobiju se prikazuju u ppb hroma VI. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima sa očekivanim rasponom od 0 do 999 ppb hroma VI.

Specifikacije

Pakovanje Kesice
Količina 25
Metod Adaptacija ASTM priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D1687-92 Metoda difenilkarbohidrazida. Reakcija između hroma VI i reagensa izaziva ljubičastu nijansu u uzorku.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana