SKU
HI93755-53

Reagens za uklanjanje hlora za kolorimetar HI775 - HI93755-53

2.091,00 RSD
Na lageru
HI93755-53 je reagens za uklanjanje hlora koji se koristi za uklanjanje interferencija prouzrokovanih hlorom kada se vrši kolorimetrijsko određivanje alkalnosti slatke vode pomoću kolorimetra HI775 - Checker® HC. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvode se u našem najsavremenijem postrojenju i na svakoj bočici su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi, laki za upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

Detalji

HI93755-53 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred pripremljeni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna kolorimetrijska merenja. Ovi reagensi se koriste za uklanjanje interferencija merenja prouzrokovanih hlorom. Da biste uklonili smetnje izazvane hlorom, dodajte jednu kapi HI93755-53 rastvora nereagovanom uzorku.

Rastvor

Pakovanjee Bočica sa kapaljkom
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana