SKU
HI4007

Polućelijska jon selektivna elektroda za hloride (JSE) - HI4007

89.052,00 RSD
Na lageru
HI4007 je čvrsta, polu-ćelijska selektivna elektroda (JSE) za određivanje hlorida (Cl-) u rastvoru. Pelet sa senzorima za određivanje hlorida stvara promenu potencijala usled razmene hloridnih jona između membrane neorganske pelete i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u epoksidnom telu. HI4007 je idealan za razne primene u hrani i pićima, poljoprivredi i tretmanu vode.
  • Čvrsti senzor
  • Detekcija od 1.8 do 35,500 mg/L Cl-
  • Za upotrebu sa referentnom polućeljiskom elektrodom HI5315.
Jon selektivna elektroda za hloride HI4007 je potenciometrijski polu-ćelijski senzor smešten unutar epoksidnog tela. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom senzornom membranom srebro-hlorida. Ovom čvrstom senzoru je potrebna posebna referentna elektroda da bi kompletirao merni sistem.

Hannine jon selektivne elektrode dizajnirane su za upotrebu sa HI5315 referentnom polovinom ćelije. Ova referentna polućelijska elektroda ima kupolasti spoj. Prekrivena geometrija konusa referentnog spoja formira spoj tečnosti sa test rastvorom na vrhu, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela JSE olakšava se pražnjenje rastvora elektrolita za punjenje i zamena po potrebi

Da bi HI4007 tačno određivala hloride, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora halidnog podešivača jonske snage. Halidni podešivač jonske snage osigurava da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih hloridnih jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. HI4007 meri od 50µM (1.8 mg/L) do 1M (35,500 mg/L).

Konverziona tablica Cl-

Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

3.500 x 104

ppm (mg/L) do M (mol/L)

2.857 x 10

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

  • Jon selektivna elektroda za hloride je elektroda koje detektuje slobodne jone u rastvoru. Nerastvoriva, kompresovana senzorska peleta je pričvršćena na polu-ćelijisjku jon selektivnu elektrodu za hloride HI4007 sa fiksnim senzorskim modulom radi lakše upotrebe.

Izdržljivo epoksi telo

  • Telo sonde sastoji se od izdržljive epoksidne smole.

BNC priključak

  • HI4007 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje na bilo koji laboratorijski merač sa ženskim ulazom BNC sonde.

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana