SKU
HI4107

Jon selektivna elektroda za određivanje hlorida (JSE) - HI4107

111.561,00 RSD
Na lageru
HI4107 je čvrsta jon selektivna elektroda (JSE) za određivanje hlorida (Cl-) u rastvoru. Pelet sa senzorima za određivanje hlorida stvara promenu potencijala usled razmene hloridnih jona između membrane neorganske pelete i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom telu polieterimida (PEI). HI4107 je idealan za razne primene u hrani i pićima, poljoprivredi i tretmanu vode.
  • Čvrsti senzor
  • Kupolasta i presvučena
  • Detekcija od 1.8 do 35,500 mg/L Cl-

Jon selektivna elektroda za određivanje hlorida HI4107 je kompletna potenciometrijska ćelija koja sadrži referencu srebra / srebro hlorida (Ag / AgCl) smeštenu u plastičnom PEI telu sa elektrolitom kalijum nitrata. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom senzornom membranom srebro-hlorida.

Hanina kombinovana jon selektivna elektroda za određivanje hlorida je dizajnirana sa konusnim spojem. Prekrivena geometrija konusa senzora formira tečni spoj sa testiranim rastvorom na vrhu spoja, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi se tačno određivala hloridE, važno je da se ionska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora halidnog podešivača jonske snage (ISA). Halidni podešivač jonske snage osigurava da je koeficijent aktivnosti konstantan tako da se može meriti koncentracija slobodnih hloridnih jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. Jon selektivna elektroda za određivanje hlorida HI4107 može da meri od 50 uM (1,8 mg / L) do 1M (35,500 mg / L).

Konverziona tablica Cl-

  Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

3.500x104

ppm (mg/L) to M (moles/L)

2.857x10-5

 

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

  • Kombinovana, čvrsta jon selektivna elektroda za određivanje hlorida određuje slobodne hloridne jone u rastvoru. Nerastvorljiva, kompresovana senzorska peleta je pričvršćena na elektrodu fiksnim senzorskim modulom radi lakše upotrebe.

Izdržljivo PEI telo

  • Telo sonde sastoji se od izdržljive polieterimidne (PEI) plastike.

BNC priključak

  • HI4107 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje na bilo koji laboratorijski merač sa ženskim ulazom za BNC sonde.

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije

Ime Detalji:
SKU HI4107
Tip čvrsta, kombinovana
Optimalni pH opseg 2 do 11
Temperaturni opseg 0 do 80°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela PEI
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene upotrebe određivanje slobodnih hloridnih jona u emulgiranim prehrambenim proizvodima, pićima, biljkama, tlu i kao indikator za titraciju
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana