SKU
HI4003

Jon selektivna elektroda za određivanje kadmijuma (polućelijska) - HI4003

112.791,00 RSD
Na lageru
HI4003 je čvrsta, polu-ćelijska jon selektivna elektroda (ISE) za određivanje kadmijuma (Cd2 ) u rastvoru. Osetni pelet, mešavina kadmijum-sulfida / srebro-sulfida stvara promenu potencijala usled razmene kadmijum jona između neorganske membrane peleta i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom epoksidnom telu. HI4003 je idealan za razne primene u galvanizaciji, konstrukciji akumulatora i u laboratorijama.
  • Čvrsti senzor
  • Detekcija 0.01 do 11,200 mg/L Cd2
  • Za upotrebu sa referentnom polućeljiskom elektrodom HI5315.
HI4003 jon selektivna elektroda za određivanje kadmijuma je potenciometrijski polu-ćelijski senzor smešten u epoksidno telo. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom senzornom membranom kadmijum sulfida / srebro sulfida. Ovaj čvrsti senzor zahteva zasebnu referentnu elektrodu da bi dovršio merni sistem.

Hanna polućelijska jon selektivna elektroda za određivanje kadmijuma, dizajnirana su za upotrebu sa referentnom polovinom ćelije HI5315. Ova referentna polućelijska elektroda ima kupolasti spoj. Prekrivena geometrija konusa referentnog spoja formira spoj tečnosti sa test rastvorom na vrhu, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi HI4003 tačno izmerio kadmijum, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podese na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora za podešavanje jonske snage HI4000-00 (ISA). Podešivač jonske snage osigurava da je koeficijent aktivnosti konstantan, tako da se može meriti koncentracija slobodnih kadmijum jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. HI4003 može da meri od 0.1µM (0.01 mg/L) do 0.1M (11,200 mg/L).

Konverziona tabela za Cd2

 

Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

1.124 x 105

ppm (mg/L) do M (mol/L)

8.896x10-6

 

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

Jon selektivna elektroda za hloride je elektroda koje detektuje slobodne jone u rastvoru. Nerastvoriva, kompresovana senzorska peleta je pričvršćena na polu-ćeliju HI4003 fiksnim senzorskim modulom radi lakše upotrebe.

Izdržljivo epoksi telo

Telo sonde sastoji se od izdržljive epoksidne smole.

BNC priključak

HI4003 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje na bilo koji laboratorijski merač sa ženskim ulazom BNC sonde.

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije

Ime Detalji
SKU HI4003
Vrsta čvrsta polućelijska
Merni opseg 0.1M do 1•10-7M 11200 do 0.01 mg/L (ppm)
Optimalni pH opseg 2 do 12
Temperaturni opseg 0 do 80°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela epoxy
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene primene oplata, izrada baterija, laboratorijska upotreba kao indikator za titracije
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana