SKU
HI4103

Kombinovana jon selektivna elektroda za kadmijum - HI4103

132.102,00 RSD
Na lageru
HI4103 je čvrsta, kombinovana jon selektivna elektroda (ISE) za određivanje kadmijuma (Cd2 ) u rastvoru. Osetni pelet, mešavina kadmijum-sulfida / srebro-sulfida stvara promenu potencijala usled razmene kadmijum jona između neorganske membrane peleta i uzorka. Unutrašnji senzorski elementi smešteni su u izdržljivom telu polieterimida (PEI). HI4103 je idealna za razne primene u galvanizaciji, konstrukciji akumulatora i u laboratoriji.
  • Čvrsti senzor
  • Kupolasta i presvučena
  • Detekcija 0.01 do 11,200 mg/L Cd2

HI4103 jon selektivna elektroda za kadmijum je kompletna potenciometrijska ćelija koja sadrži referencu srebra / srebro-hlorida (Ag / AgCl) smeštene u plastičnom telu PEI sa elektrolitom kalijum nitrata. Unutrašnji elementi su izolovani iz uzorka kompresovanom senzornom membranom kadmijum sulfida / srebro sulfida.

Hanina kombinovana jon selektivna elektroda za određivanje hlorida je dizajnirana sa konusnim spojem. Prekrivena geometrija konusa senzora formira tečni spoj sa testiranim rastvorom na vrhu spoja, stvarajući visoko stabilan referentni potencijal i konzistentne brzine protoka elektrolita u rastvor. Jednostavnim pritiskom gornjeg dela ISE-a olakšava se pražnjenje rastvora za punjenje elektrolita i zamena po potrebi.

Da bi HI4103 tačno određivao kadmijum, važno je da se jonska snaga standarda i uzorka podesi na visoku i konstantnu vrednost pomoću rastvora za podešavanje ionske snage HI4000-00 (ISA). Podešivač jonske snage osigurava da je koeficijent aktivnosti konstantan, tako da se može meriti koncentracija slobodnih kadmijum jona. Merenjem svih rastvora sa konstantnom jonskom snagom smanjuje se greška između merenja. HI4103 kadmijum u čvrstom stanju ISE može da meri od 0,1 uM (0,01 mg / L) do 0,1 M (11,200 mg / L).

Konverziona tabela za Cd2

  Pomnožiti

mol/L (M) do ppm (mg/L)

1.124x105

ppm (mg/L) do M (mol/L)

8.896-6

 

Pregled funkcionalnosti:

Stabilni fiksirani senzorni moduli

  • Kombinovana, čvrsta jon selektivna elektroda za određivanje hlorida određuje slobodne hloridne jone u rastvoru. Nerastvorljiva, kompresovana senzorska peleta je pričvršćena na elektrodu fiksnim senzorskim modulom radi lakše upotrebe.

Izdržljivo PEI telo

  • Telo sonde sastoji se od izdržljive polieterimidne (PEI) plastike.

BNC priključak

  • HI4103 ima univerzalni BNC konektor za lako povezivanje na bilo koji laboratorijski JSE merač sa ženskim ulazom BNC sonde.

 

Teorija upravljanja elektrodom

Čvrsti senzor elektrode razvija napon zbog jonske razmene koja nastaje između rastvora i neorganske membrane. Ravnoteža nastaje zbog vrlo ograničene rastvorljivosti membranskog materijala u uzorku. Kada je jonska saga rastvora fiksirana dodatkom podešivača jonske snage, napon je proporcionalan koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije

Ime Detalji:
SKU HI4103
Tip čvrsta, kombinovana
Optimalni pH opseg 2 do 12
Temperaturni opseg 0 do 80°C
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela PEI
Kabl 1 m koaksijalni
Uobičajene primene oplata, izrada baterija, laboratorijska upotreba kao indikator za titracije
Priključak BNC
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana