SKU
HI922

Autosampler HI922

Na lageru
Autosampler HI922 je automatizovani sistem za uzorkovanje, dizajniran za upotrebu sa automatskim titracijskim sistemom, čineći pripremu više uzoraka za titracijom brzom i jednostavnom. S autosamplerom do 18 uzoraka može se pokrenuti uzastopno. Autosampler HI922 direktno ssrađuje sa titratorom pristupajući metodama titracije. Jednom kada se uspostavi metoda titracije, korisnik može u potpunosti prilagoditi sekvencu automatizacije svojih uzoraka za ovu metodu. Imena i veličina uzoraka mogu se prilagoditi ili automatski ispuniti unapred podešenim vrednostima. Jedna čaša se može odrediti za čuvanje pre i posle sekvence titracije; do tri čaše po setu mogu se odrediti za sekvencu ispiranja elektroda, omogućavajući dovoljno uklanjanja rastvora kojeg je teško očistiti između svake titracije uzorka. Tokom svake titracije uzorka, progres u realnom vremenu prikazan je na ekranu titratora. Gotovim rezultatima uzorka i grafikonima može se pristupiti tokom i nakon titriracije. Nakon završetka sekvence automatskog uzorkovanja, dostupni su za pregled dva izveštaja: izveštaj o nizu koji sadrži tabelu u kojoj se navodi svako ime uzorka, položaj čaše, veličina uzorka i rezultat za ležište i detaljan izveštaj o titraciji za svaki pojedinačni

Automatizujte do 18 uzoraka

Autosampler HI922 je automatizovani sistem za uzorkovanje, dizajniran za upotrebu sa automatskim titracijskim sistemom, čineći pripremu više uzoraka za titracijom brzom i jednostavnom. S autosamplerom do 18 uzoraka može se pokrenuti uzastopno. Autosampler HI922 direktno ssrađuje sa titratorom pristupajući metodama titracije. Jednom kada se uspostavi metoda titracije, korisnik može u potpunosti prilagoditi sekvencu automatizacije svojih uzoraka za ovu metodu. Imena i veličina uzoraka mogu se prilagoditi ili automatski ispuniti unapred podešenim vrednostima. Jedna čaša se može odrediti za čuvanje

za čuvanje pre i posle sekvence titracije; do tri čaše po setu mogu se odrediti za sekvencu ispiranja elektroda, omogućavajući dovoljno uklanjanja rastvora koje je teško očistiti između svake titracije uzorka. Tokom svake titracije uzorka, progres u realnom vremenu prikazan je na ekranu titratora. Gotovim rezultatima uzorka i grafikonima može se pristupiti tokom i nakon titriracije. Nakon završetka sekvence automatskog uzorkovanja, dostupni su za pregled dva izveštaja: izveštaj o nizu koji sadrži tabelu u kojoj se navodi svako ime uzorka, položaj čaše, veličina uzorka i rezultat za ležište i detaljan izveštaj o titraciji za svaki pojedinačni.

 

Set za 16 do 18 uzoraka

HI922 može automatizovati uzorke koristeći set sa 16 ili 18 mesta za uzorke. Set za 16 uzoraka sadrži čaše od 150 ml; Set sa 18 uzoraka sadrži čaše od 100 ml. Posude za Autosampler se sastoje od hemijski otpornih materijala i mogu se ukloniti kako bi se omogućilo lako rukovanje. Setovi za posude autosamplera mogu se jednostavno oprati u mašini.

Ugrađena magnetna mešalica

U svaki nosač posuda na autosampleru ugrađena je magnetna mešalica. Korisnici jednostavno trebaju dodati mali magnet u svaku čašu kako bi se osigurala homogenost tokom titriranja. Opcionalna propelerna mešalica takođe se može instalirati za upotrebu umesto ugrađene mešalice. HI922 omogućava korisnicima da lako podešavaju brzinu mešanja.

Ugrađen RFID

Nosači za uzorke HI922 sadrže ugrađeni RFID čitač koji može da komunicira veličinu i serijski broj svakog nosača. Korisnici mogu imati više ležišta, od kojih je svaka određena za određeni skup uzoraka. RFID čitač može osigurati da se svaki put koristi odgovarajuća ležišta.

Apsolutni enkoder

Autosampler kontinuirano prati položaj nosača bez potrebe da se „vrti“ ili kalibriše.

Barcode čitač

Kompatibilni USB čitač barkodova se može koristiti za pridruživanje imena svakom uzorku radi poboljšane organizacije podataka.

Optička infracrvena detekcija čaša

Optički IR zrak može otkriti prisustvo posuda
u držačima za setove uzoraka. Korisnici mogu diktirati akciju automatskog uzorkovanja ako čaša nedostaje iz ležišta tokom titracije. Ako je čaša otkrivena nestala, HI921 može preskočiti uzorak ili zaustaviti sekvenciju titracije.

Raznovrsni držači elektroda

Izdržljivi nosač elektroda može da primi tri elektrode od 12 mm, temperaturni senzor, jednu cev za aspiraciju i pet višenamenskih cevi. Višenamenske cevi mogu se koristiti za akcije poput dodavanja reagensa ili doziranja birete.

Opcija ispiranja elektrode

Do 3 čaše po setu mogu se odrediti za ispiranje / prskanje elektroda.

Nivelisanje uzorka

Automatsko nivelisanje za brzu pripremu volumetrijskih uzoraka.

Otklanjanje otpada

Ispunite kompletirane uzorke u kontejner za otpad.

Koristite sa automatskim titracijskim sistemom HI932

Fleksibilno i precizno otkrivanje krajnje tačke titracije pomoću HI932 potenciometrijskog titratora. Napredak kroz vreme i rezultati prikazani na ekranu titratora HI932.

Kontrolni panel

Uključena kontrolna tabla sadrži više tastera koji omogućavaju ručni rad nosača Autosamplera, držača elektroda i bilo koje pomoćne pumpe. Dvoredni displej sa pozadinskim osvetljenjem na ručnom panelu jasno prikazuje informacije o statusu. Ručna kontrola sa kontrolnom pločom je poželjna za kalibraciju, pripremu uzorka i
optimizaciju metoda.

Peristaltičke i membranske pumpe
• Mogu se dodati do 3 peristaltičke pumpe
• Zamenjivi sistemi pumpi
• Peristaltičke pumpe
Koristi plastiku visokih performansi za koju je konstruisan biti hemijski otporni i imati dug radni vek.
Dodavanje reagensa, nivelisanje uzorka, uklanjanje otpada Protok veći od 200 ml / min
• Membranske pumpe
Jednostavni konektor za cevčice, protok veći od 400 ml / min

Korisnici mogu u bilo koje vreme dodati do tri peristaltičke pumpe ili jednu membransku pumpu pomoću sistema pumpi koje je zamenio korisnik na HI922. Peristaltičke pumpe koriste plastiku visokih performansi, koja je napravljena da bude hemijski otporna sa dugim radnim vekom. Ove pumpe imaju protok veći od 200 ml / min i mogu se koristiti za dodavanje reagensa, izravnavanje uzoraka i uklanjanje otpada. Membranska pumpa je jednostavan priključak za cevčice sa protokom većim od 400 ml / min.

Svetlosni indikatori statusa

Vrlo vidljive lampice statusa nalaze se na obe strane Autosamplera. Ova svetla odgovaraju indikatoru statusa na ekranu HI932 i mogu se lako videti izdaleka. Svetla deluju dvostruko kao sigurnosna karakteristika, jer njihovim pritiskanjem u bilo kojem trenutku automatski se takođe zaustavlja trenutni niz titracije.

 

• Postajno zelena

Miruje, spreman za upotrebu

• Blinkajuće zelena

Titracijska sekvenca radi

• Blinkajuća žuta

Pauzirana je sekvenca titracije

• Postojana crvena
Greška ili vanredno stanje zaustavljena ili inicijacija paljenje


• Blinkajuća crvena
Greška tokom sekvence ili ručnog podešavanja

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana