SKU
PCA340-2

Analizatori hlora, pH i temperature (w/dual output) PCA340-2

Na lageru

Analizatori hlora serije Hanna PCA300 kontinuirano prate, kontrolišu i podešavaju sadržaj hlora i pH u toku uzorka. Od tretmana vode za piće i otpadne vode do sanitacije bazena i SPA, praćenje nivoa hlora ima važan uticaj na javno zdravlje, kao i na povraćaj ulaganja i efikasnost za sisteme grejanja i industrijske primene.

  • 4 modela dostupna za praćenje nivoa hlora, pH i ORP.
  • Odvojeni alarmi se mogu podesiti za kontrolu hlora, pH, ORP i temperature.
  • Lak za korišćenje interfejs pojednostavljuje podešavanje i održavanje.

Kontrola hlora, pH i ORP

Četiri nivoa hlora može podesiti operater: proporcionalnu zadatu vrednost doziranja, dve zadate vrednosti alarma i minimalni nivo za doziranje. Operater može da podesi tri nivoa pH: zadatu vrednost doziranja i dve zadate vrednosti alarma. Mogu se podesiti dva nivoa alarma za temperaturu i ORP. Svi alarmi se mogu uključiti ili onemogućiti.

 

Sistem alarma i upozorenja

Korisnici imaju mogućnost da omoguće ili deaktiviraju nizak i visoki nivo alarma za sve parametre. Sistem takođe nudi zaštitu od predoziranja koja generiše alarm ako nešto u sistemu ne radi kako treba. Sistem će zaustaviti procese dok korisnik ne ispravi grešku.

 

Snimanje podataka

Analizatori mogu da sačuvaju do 3500 očitavanja (najmanje 7 dana u intervalu uzorkovanja od 3 minuta) koja mogu biti dostupna za konsultacije ili preuzimanje. Evidentirani zapisi sadrže vremensku oznaku, pune informacije o vrednostima parametara i statusu alarma u to vreme.

 

Analogni izlaz

Dostupno je pet analognih izlaza od 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 4-20 mA ili 0-20 mA za pogon spoljnih uređaja, uključujući povezivanje sa SCADA sistemima. Analogni izlaz je potpuno programabilan i može biti proporcionalan koncentraciji hlora, pH, ORP ili vrednosti temperature. Granice analognog izlaza se mogu izabrati za svaki parametar.

 

Ciklus merenja i kontrole

PCA ima kontrolni vremenski ciklus koji korisnik može podesiti prema dimenzijama kontrolisanog sistema. Proces merenja, komande za doziranje i alarmi se mogu izvesti u skladu sa ovim vremenskim ciklusom. Raspon vremena ciklusa je od 3 do 90 minuta.

 

Montiranje

Ovi kontroleri se nude u lako dostupnom, zidnom kućištu koje nudi izuzetnu hemijsku, mehaničku i temperaturnu otpornost.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana