SKU
HI38049

Komplet za određivanje amonijaka - HI38049

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI38049 je hemijski test komplet za određivanje amonijaka u slatkovodnim vodama (Neslerova metoda). HI38049 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom potrebnom za obavljanje 100 testova.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Checker® disc for more accurate determination
 

Test komplet za određivanje amonijaka

HI38049 je kolorimetrijski hemijski test koji određuje koncentraciju amonijaka u slatkoj vodi u rasponu od 0,0 do 3,0 mg / L (ppm) kao NH3-N. HI38049 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za obavljanje analize. Uključen je "Checker Disk"® koji omogućava još precizniju i jednostavniju determinaciju amonijaka u odnosu na standardni komparator boja. U setu se nalazi reagenasa dovoljno za 100 testova.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana