SKU
HI3824-025

Zamenski reagensi za test komplet za određivanje amonijaka u slatkoj vodi (25 testova) - HI3824-025

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3824-025 su zamenskireagensi za kolorimetrijsko određivanje amonijaka (kao NH3-N) sa HI3824 amonijačkim test kompletom za slatku vodu. Postoji dovoljno reagensa za obavljanje otprilike 25 testova. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.

HI3824-025 su visokokvalitetni reagensi koji su unapred izmereni, omogućavajući korisnicima da postignu brza i tačna merenja amonijaka hemijskim testom. Ovi reagensi slede Nesslerovu metodu za određivanje koncentracije amonijaka u slatkoj vodi kao amonijak-azot (NH3-N).

Za određivanje amonijaka, Nesslerov reagens se dodaje uzorku pod alkalnim uslovima da reaguje sa amonijakom. Reakcija između amonijaka i reagensa koji sadrži živu izaziva formiranje kompleksa žute boje; što je veća koncentracija i boja je intezivnija. Kocka za komparaciju boja je uključena u komplet za tačnu, bočnu, vizuelnu analizu za određivanje koncentracije amonijaka. Ovi reagensi su dizajnirani da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani raspon amonijaka od 0,0 do 2,5 mg / L (ppm) NH3-N.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana