SKU
HI84500-61

Alkalni reagens za sumpor dioksid za Mini Titrator (120 mL) HI84500-61

2.883,93 din.
Na lageru
HI84500-61 je flaša od 120 mL alkalnog reagensa koja je potrebna za određivanje ukupnog sumpor-dioksida u vinu koristeći mini titrator HI84500. Ovaj alkalni reagens koristi se za podizanje pH vrednosti uzorka pre obavljanja ukupne titracije sumpor-dioksida. Uz 5 mL reagensa potrebnog za testiranje ukupnog SO2, postoji dovoljno alkalnog reagensa za otprilike 24 ispitivanja.
  • Unapred izmereni rastvori
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

Alkalni reagens HI84500-61 je neophodan za analizu ukupnog sumpornog dioksida. Alkalni reagens podiže pH i oslobađa vezani sumpor dioksid. Ovo podešavanje pH osigurava da se sav slobodni i vezani sumpor dioksid uzme u obzir za tačno određivanje ukupnog sumpor-dioksida. HI3148B ORP elektroda koristi se za otkrivanje krajnje tačke i za niži (1,0 do 40,0 ppm SO2) i visoki (30 do 400 ppm SO2) opseg. HI84500 može se koristiti sa svim vinima, uključujući i crvena, koja je teško testirati tradicionalnim metodama zbog teškoća uočavanja karakteristične promene boje kada se dostigne krajnja tačka.

HI84500 određuje koncentraciju slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida u vinu Riperovom metodom. Višak jodida dodaje se uzorku vina i reaguje sa jodatnim titrantom da bi se stvorio jod:

IO3- 5I- 6H → 3I2 3H2O

Proizvedeni jod reaguje sa sumpor-dioksidom u vinu, prema redoks reakciji ispod:

H2SO3 I2 → H2SO4 2HI

Specifikacije:

pH

Pakovanje

flaša

Veličina

120 mL

Količina

1

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana