SKU
HI6421P-02

Napredni stoni merač rastvorenog kiseonika sa polarografskom DO sondom - HI6421P

135.300,00 RSD
Na lageru

HI6421P je aerodinamični stoni merač rastvorenog kiseonika koji se isporučuje sa Hanninom polarografskom sondom za kiseonik i ima veliki ekran osetljiv na dodir za merenja slatke i slane vode.

HI6421P je aerodinamični stoni merač sa velikim ekranom osetljivim na dodir, koji se sastoji od kućišta i integrisanog modula dizajniranog za merenje rastvorenog kiseonika u slatkoj i slanoj vodi.

HI6421P uključuje polarografsku sondu HI764833. Tanka i svestrana, ova sonda pokriva širok spektar rastvorenog kiseonika i ima ugrađeni temperaturni senzor termistora koji kompenzuje temperaturne varijacije. Tanak dizajn omogućava praktično merenje u epruvetama i bocama sa biološkom potrošnjom kiseonika (BPK).

Izdržljiva i robusna, sonda ima sklop platinaste katode i Ag/AgCl anode. Tačna i sa brzim vremenom odziva, očitavanja ne zavise od protoka.

Sonda je opremljena izdržljivim (PTFE) membranskim poklopcima koji propuštaju kiseonik. Poklopci su napunjeni elektrolitima i lako se postavljaju na sondu.

Merenja koncentracije se automatski kompenzuju za barometarski pritisak, temperaturu i salinitet. Barometarski pritisak i temperatura se automatski mere i kompenzuju. Salinitet se automatski kompenzuje ručnim podešavanjem koncentracije saliniteta vode koja se meri.

Dodatne funkcije uključuju ugrađene metode i proračune za merenje BOD (BPK-Biološka potrošnja kiseonika), OUR (Stopa unosa kiseonika) i SOUR (Specifična brzina unosa kiseonika).

Kompenzacija pritiska se vrši automatski (ugrađeni barometar) ili korisnici imaju mogućnost da ručno unesu potrebnu vrednost. Pritisak se prikazuje u jedinicama koje može da konfiguriše korisnik: mmHg, mbar, kPa, inHg, psi i atm.

 

 

Karakteristike na prvi pogled

Korisnički interfejs

7-inčni kapacitivni ekran osetljiv na dodir sa podrškom za više dodira

 • Kapacitivni tasteri za povratak, početni i sistemski meni
 • Ikone i simboli prilagođeni korisniku omogućavaju korisnicima da se lako kreću i tumače funkcije instrumenta

Korisnik može da bira između pet različitih prikaza:

Osnovna konfiguracija merenja

 • Jednostavan GLP sa informacijama o kalibraciji
 • Potpuni GLP sa statusom elektrode i detaljima tačke kalibracije
 • Uživo ažuriran, interaktivni grafikon
 • Tabelarni podaci sa datumom, vremenom i beleškama

 

Merenja

 • Meri  %Sat, mg/L, ppm (DO); mg/L, ppm (BOD); mg/L (OUR); ppm, mg/L (SOUR)

Profili specifični za aplikaciju omogućavaju brzo i direktno merenje bez potrebe za ažuriranjem

podešavanja senzora i sistema

 • Aktivna evidencija tokom merenja Indikator stabilnosti merenja (pomoću podešavanja kriterijuma stabilnosti)
 • Režimi čitanja: direktno i direktno/automatsko zadržavanje
 • Temperaturna kompenzacija može biti automatska ili podešena ručno
 • Zvučne i/ili alarmne poruke za merenja izvan unapred definisanih granica
 • Galvanska izolacija za merenje

 

Kalibracija

Jedna ili dve tačke kalibracije na 0% i/ili 100% zasićenosti

 • Ručna kalibracija u jednoj tački u mg/L ili % zasićenosti korišćenjem referentne metode
 • Nestalna memorija čuva podatke i podešavanja

 

Snimanje podataka

 • Prikupljanje evidencije podataka od najmanje 1.000.000 tačaka podataka (sa vremenskom i datumskom oznakom)
 • Vrste evidentiranja: ručno, automatsko, automatsko zadržavanje
 • ID uzorka za ručno i automatsko zadržavanje podataka

Funkcije i usluge povezivanja

Prenesite zabeležene podatke na USB fleš disk

 • Datoteke evidencije koje uključuju merenja i podatke o kalibraciji (kao .csv fajl)
 • FTP i e-pošta za izvoz dnevnika preko Ethernet i Wi-Fi veze
 • USB tip A za USB stick, tastaturu i štampač
 • USB tip C za USB stick i PC vezu

 

Primarne aplikacije:

Primene slatke i slane vode, akvakultura, akvarijumi, životna sredina.

Informacije za naručivanje:

HI6421P se isporučuje sa HI764833 polarografskom sondom; HI764060 držač elektrode; kapilarna pipeta; 24 VDC adapter za napajanje; USB-C na USB-A kabl; sertifikat o kvalitetu sonde; brzi referentni vodič sa sertifikatom kvaliteta instrumenta. 

 

Specifikacija

Šifra

HI6421P

 

Naziv Proizvoda

Napredni stoni merač rastvorenog kiseonika sa polarografskom DO sondom -HI6421P

 

DO (HI764833 Polarografska sonda) 

Opseg

0.00 do 90.00 mg/L (ppm) koncentracija; 0.0 to 600.0 % saturacija

  Rezolucija 0.01 mg/L (ppm); 0.1 % saturacija
 

Tačnost

±1.5 % od očitavanja ±1, najmanja cifra

Barometarski Pritisak 

Opseg

450 do 850 mmHg; 600 do 1133 mBar; 60 do 133 kPa; / 17 do 33 inHg; 8.7 do 16.4 psi; 0.592 do 1.118 atm

  Rezolucija

1 mmHg; 1 mBar; 1 kPa; 1 inHg; 0.1 psi; 0.001 atm

  Tačnost

±3 mmHg sa ±15 % od kalibracione tačke  / ±3 mmHg ±1 najmanja cifra

Temperatura

Opseg

−20.0 do 120.0 °C / −4.0 do 248.0 °F / 253.0 do 393.0 K

  Rezolucija

0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K

  Tačnost

±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K

DO Kalibracija 

Tačke Automatski-dve tačke / Standardni korisnik-jedna tačka
  Stadardi 0 i 100% saturacija
  Podsetnik Onemogućeno/ Dnevno

Temperaturna Kompenzacija

Automatska ili ručna

 

Čitanja podataka

Režimi Direktno/Auto hold
  Kriterijum stabilnosti Precizno srednje brzo
  Izopotencijal 7.000 ili 4.010
  Uzorkovanje

1000 ms

DO Pogledi 

Osnovno Merenje (DO, temperatura) Status stabilnosti
  Jednostavno GLP

Osnovne informacije o prikazu Datum poslednje kalibracije, ofset, prosečan nagib

 

Potpuno GLP Jednostavne GLP informacije i detalji o tački kalibracije
  Tabela Merenja koja se ažuriraju svake sekunde su prikazana u tabeli
  Grafik

Grafikon merenja u odnosu na vreme se može pomerati ili zumirati (tehnologija zumiranja prstima)

Snimanje podataka  Tip Automatsko, ručno, automatsko zadržavanje
  Broj podataka

50 000 maksimum po datoteci Čuva najmanje 1 000 000 tačaka podataka po korisniku

  Automatski interval

1, 2, 5, 10, 30 sekundi / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minuta

  ID Uzorka Inkrementalni režim
  Opcija izvoza podataka

.csv file format

Korisnici Do 9 korisnika i podrazumevani administratorski nalog  
Povezivanje  USB-A 2 porta za unos sa tastature ili USB fleš disk
  USB-C 1 port za povezivanje sa računarom i USB-C fleš disk
 

WIFI-&ETHERNET

FTP / Web server Prenos evidencije i preuzimanje e-pošte

  RS232

Povezivanje perifernih uređaja

Napajanje

DC adapter 100-240AC do 24VDC 2.5A

 

Radna sredina

0 - 50 °C / 32 - 122 °F / 273 - 323 K maksimalno 95% RH bez kondenzacije

 

Dimenzije

205 x 160 x 77 mm (8.0 x 6.2 x 3.0 “)

 

Težina

Okvirno 1.2 kg (26.5 lbs.)

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana