SKU
HI93703-59

Regensi aktivnog uglja (10 g) - HI93703-59

3.321,00 RSD
Na lageru
Reagens HI93703-59 sa aktivnim ugljem služi za kolorimetrijsko određivanje smanjenja koncentracije šećera u vinu pomoću fotometra HI83746. Ovaj visokokvalitetni reagens proizveden je u našem najsavremenijem pogonu i jasno je označen brojem partije i rokom upotrebe na svakoj bočici radi sledljivosti.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.
Pre analize, crveno vino mora biti dekolorizovano aktivnim ugljem. Fenoli prisutni u vinu su smetnja u Fehlingovoj reakciji redukovanja šećera. Korišćenjem nekoliko kašičica aktivnog uglja HI93703-59 i filter papira, fenoli se mogu ukloniti kako bi se obezbedila tačna analiza koncentracije redukujućih šećera.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana