SKU
HI3820-100

Rezervni reagensi za hemijski test komplet za određivanje alkalnosti - HI3820-100

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3820-100 su reagensi za određivanje kiselosti titracijom sa hemijskim test kompletom HI3820. U setu ima dovoljno reagenasa za obavljanje oko 100 testova sa HANNA test kompletom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najsavremenijem postrojenju i na svakom pakovanju su jasno označeni brojem i datumom upotrebe radi praćenja.
  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Pripremljeni sa visoko čistim hemikalijama
  • Označeni su sa rokom trajanja i sa lot brojem radi bolje sledljivosti.
HI3820-100 su visokokvalitetni reagensi koji su prethodno izmereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i tačna merenja kiselosti pomoću hemijskog test kompleta. Ovi reagensi slede metodu metil narandžastog / fenolftaleina da bi odredili jaku kiselinu / ukupnu koncentraciju kiseline.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana