SKU
HI3820

Hemijski komplet za određivanje kiselosti - HI3820

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Komplet za testiranje kiselosti HI3820 koristi titraciju sa natrijum hidroksidom kao metod testiranje. HI3820 se isporučuje u kompletu sa svim reagensima i opremom potrebnom za obavljanje 110 ispitivanja.

 

  • Unapred pripremljeni reagensi za laku upotrebu
  • Svi reagensi su označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
  • Ručna titracija sa plavim indikatorom fenoftaleina ili bromofenola

HI3820 je komplet za testiranje hemijske kiselosti koji se zasniva na titraciji i koji određuje koncentraciju kiselosti u dva raspona: 0 do 100 mg / L i 0 do 500 mg / L CaCO3. Ovaj komplet dolazi u potpunosti spreman za obavljanje testova i analiza. Ovaj test komplet ima dovoljno reagenasa za obavljanje 110 testova.

Pregled funkcionalnosti:

Kompletno opremljen

  • Svi neophodni materijali za obavljanje testova se nalaze u kompletu i oni uključuju čašu za uzorkovanje, flašice reagenesa i kalibrisani špric.

Visoka rezolucija

  • Očitavanja 0 do 100 mg/L se određuju uz 1 mg/L rezoluciju.
  • Očitanja od 0 do 500 mg/L se dobijaju u rezoluciji od 5 mg/L.

Dostupni su zamenski reagensi.

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kompleta kada su zalihe reagenasa istrošene. Mini titratot HI3820-100 reagenasa se može poručiti kao zamenski za hemijski test komplet. Ovaj zamenski set reagensa dolazi sa bočicom sa kapaljkom od 10mL dehlorišućeg reagensa, bočicom sa kapaljkom od 10mL indikatora bromofenol plave boje, bočicom sa kapaljkom 10mL fenoftaleinskog indikatora i bočicom od 120mL reagensa HI3820-0.

Značaj upotrebe

Kiselost je kvantitativni kapacitet uzorka vode da neutrališe bazu do unapred određene pH vrednosti. Dakle, što je veća kiselost, voda je više korozivna. Kiselost mogu da izazovu mineralne kiseline, organske kiseline i ugljen dioksid u obliku ugljenične kiseline. Danas su naše zalihe vode sve više zagađene korozivnim hemikalijama od industrijskog odlaganja i sve većih količina ugljen-dioksida u atmosferi. Merenja kiselosti su osnovni uređaj za praćenje za definisanje i kontrolu zagađenja u kanalizacijama, jezerima i rekama. Kiselost vode jednako je važna za praćenje u zemljištu i za uzgoj riba kako bi se osiguralo adekvatno okruženje za uzgoj.

 

Specifikacije:

Tip 

titracija 

Najmanji Inkrement 

1 mg/L (ppm) 5 mg/L (ppm) 

Metod 

metil-narandžasti / fenoftalein 

Broj testova 

110 

Informacije o isporuci 

HI3820 dolazi sa 10 ml dehlorirajućeg reagensa, 10 ml plavog indikatora bromofenola , 10 ml fenoftaleinskog indikatora , 120 ml titranta kiselosti, kalibrisanim posudama od 10ml i 50 ml i kalibrirane špricem sa vrhom. 

Reagens 

HI3820-100 

Opseg 

0-100 mg/L (ppm) 0-500 mg/L (ppm) 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana