SKU
HI84500-60

Kiseli reagens za određivanje slobodnog i ukupnog sumpor dioksida - HI84500-60

2.883,93 din.
Na lageru
HI84500-60 je flaša od 230 ml kiselog reagensa koja je potrebna za određivanje sumpor dioksida u vinu niskog i visokog opsega koristeći mini titrator HI84500 za analizu vina. Kiseli reagens se koristi za snižavanje pH vrednosti uzorka pre obavljanja titracije. Sa 5 mL reagensa potrebnog po testu, ima dovoljno kiselog reagensa za otprilike 46 testova.
  • Unapred izmereni rastvori
  • Jasno obeležen brojem serije i datumom isteka
  • Zapečaćena vazdušno-nepropusna flaša

Detalji

HI84500-60 kiseli reagens je neophodan za snižavanje pH uzorka vina pre nego što se može izvršiti titracija bilo slobodnim, bilo ukupnim sumpor-dioksidom. Podešavanje uzorka vina sa 5 ml kiselog reagensa osigurava da je uzorak na tačnom rasponu pH. Dodavanje HI84500-62 stabilizujućeg praha je takođe dodato pre obavljanja titracije. HI3148B ORP elektroda koristi se za otkrivanje krajnje tačke i za niži (1,0 do 40,0 ppm SO2) i visoki (30 do 400 ppm SO2) opseg. HI84500 može se koristiti sa svim vinima, uključujući i crvena, koja je teško testirati tradicionalnim metodama zbog teškoća uočavanja karakteristične promene boje kada se dostigne krajnja tačka.

HI84500 određuje koncentraciju slobodnog i ukupnog sumpor-dioksida u vinu Riperovom metodom. Višak jodida dodaje se uzorku vina i reaguje sa jodatnim titrantom da bi se stvorio jod:

IO3- 5I- 6H → 3I2 3H2O

Proizvedeni jod reaguje sa sumpor-dioksidom u vinu, prema redoks reakciji ispod:

H2SO3 I2 → H2SO4 2HI

Specifikacije:

pH

Pakovanje

flaša

Veličina

230 mL

Količina

1

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana