SKU
HI8082

3,5M KCl rastvor elektrolita za punjenjenje elektroda u FDA boci (4x300mL) - HI8082

10.332,00 RSD
Na lageru
HI8082 je 3,5M KCl rastvor elektrolita za punjenje pH i ORP elektroda , koji se specijalno proizvodi za elektrode sa dvostrukim spajanjem. HI8082 se nalazi u neprozirnoj, svetlo-nepropusnoj flaši koja zadovoljava FDA zahteve Nivo elektrolita u elektrodama za ponovno punjenje treba proveriti pre bilo kog merenja. Ukoliko je prenizak nivo, elektroda zahteva propisno punjenje za optimalne performanse. Ovo jednostavno održavanje pomaže da se garantuje odgovarajući protok referentnog elektrolita u uzorku koji se meri.
  • Rastvor za punjenje pH & ORP elektroda sa dvostrukim spojem
  • Prikladne 30 mL FDA bočice
  • broj seije i datum isteka jasno naznačeni na bočici

Detalji

HI8082 je 3.5M rastvor kalijum hlorida dizajniran za ponovno punjenje elektrolitnih rastvora elektroda sa dvostrukim spajanjem. Elektrode sa dvostrukim spojem sadrže dve komore za elektrolit. Unutrašnja komora koja ima referentnu žicu Ag / AgCl sa rastvorom za punjenje KCl AgCl i spoljna komora sa rastvorom za punjenje KCl. Korišćenje KCl u spoljnoj komori obezbeđuje rastvor bez srebra. Ovo je važno s obzirom da se srebro može istaložiti vrlo lako u prisustvu teških metala i biološkog pufera koji se zove Tris. Ovaj talog može začepiti spoljni referentni spoj što rezultira nestabilnošću i dugim vremenom odziva. HANNA rastvori elektrolita za punjenje izrađeni su korišćenjem visokokvalitetnih hemikalija sa reagensima i proizvedeni su po najvišim standardima preciznosti i tačnosti.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana