SKU
HI8080L

2,3 g/L Na⁺ Standardni rastvor u FDA boci (500 mL)

4.305,00 RSD
Na lageru

HI8080L je standardno rešenje 2,3 g/L Na+ (natrijum) vrhunskog kvaliteta za ISE. HI8080L se nalazi u neprozirnoj, nepropusnoj bočici koja ispunjava zahteve FDA. Hanna standardna rešenja imaju broj serije i datum isteka odštampan na svakoj etiketi i hermetički su zaštićeni zaptivačem kako bi se obezbedio kvalitet rešenja. Hannina linija standardnih rastvora je specijalno formulisana da ima rok trajanja od 5 godina od datuma proizvodnje za neotvorenu bocu.

  • 2,3 g/L Na+ (natrijum) standardni rastvor za ISE
  • Nepropusna boca sa zaptivkom za zaštitu od neovlaštenog otvaranja radi osiguranja kvaliteta
  • Broj serije i datum isteka odštampan na svakoj etiketi

HI8080L je standardno rešenje 2,3 g/L Na+ (natrijum) vrhunskog kvaliteta proizvedeno u skladu sa standardima ISO 3696/BS3978 korišćenjem soli visoke čistoće, dejonizovane vode, sertifikovanih vaga sa proverom težine i staklenog posuđa klase A u okruženju sa kontrolisanom temperaturom praćenom sertifikovanim termometri. Prijavljene vrednosti se mogu pratiti do NIST standardnih referentnih materijala (SRM).

 

Nepropusna boca sa zaptivkom otpornom na neovlašćeno korišćenje

  • Obezbeđuje kvalitet i svežinu rastvora

Svaka boca je označena brojem serije i datumom isteka.

  • Hanna rastvori su specijalno formulisani da imaju rok trajanja od 5 godina od proizvodnje za neotvorenu bocu.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana