SKU
HI7036L

12.41 g/L (ppt) TDS Rastvor za kalibraciju (500mL Bottle)

2.214,00 RSD
Na lageru

HI7032M je TDS kalibracioni rastvor vrhunskog kvaliteta od 1,382 mg/L (ppm) koji se priprema na osnovu NIST rastvora kalijum hlorida koji se može pratiti. Hanna TDS rešenja imaju broj serije i datum isteka jasno označene na etiketi i hermetički su  zaštićeni pečatom da bi se obezbedio kvalitet rešenja. Hannina linija TDS standarda je specijalno formulisana da ima rok trajanja od 5 godina od datuma proizvodnje za neotvorenu bocu.

 

  • 12,41 g/L (ppt) TDS kalibracioni rastvor
  • Temperaturni grafikon stvarne vrednosti µS/cm pri različitim temperaturama odštampan na svakoj boci
  • Nepropusna boca sa zaptivkom za zaštitu od neovlaštenog otvaranja radi osiguranja kvaliteta

H7036L je vrhunski kvalitet 12,41 g/L (ppt) TDS rastvor za kalibraciju standardizovan sa meračem provodljivosti koji je kalibrisan sa kalijum hloridom NIST 2202 SRM (Standard Reference Material) u dejonizovanoj vodi za analitičku upotrebu u skladu sa ISO 36786/BS39. Dodatna oprema korišćena za pripremu rešenja uključuje sertifikovane vage sa proverom težine, stakleno posuđe klase A i sertifikovane termometre.

 

Nepropusna boca sa zaptivkom otpornom na neovlašćeno korišćenje

  • Obezbeđuje kvalitet i svežinu rastvoraEach bottle marked with lot number and expiration date
  • Hanna TDS solutions are specially formulated to have an expiration of 5 years from manufacture for an unopened bottle.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana