SKU
HI93703-0

0 FTU standard mutnoće - HI93703-0

3.813,00 RSD
Na lageru
Standardi za mutnoću 0 FTU HI93703-0 pružaju jednostavno rešenje za kalibraciju i verifikaciju turbidimetra HI93703 koji ima raspon od 0 do 1000 FTU. HANNA standardi za mutnoću su pripremljeni od referentnih materijala NIST koji su sledljivi i koji dolaze sa sertifikatom analize. Sertifikat analize daje broj partije, referentne vrednosti i datum isteka za sljedivost prilikom potvrđivanja kalibracije odgovarajućeg turbidimetra.
  • Dolazi sa sertifikatom analize
  • Standardna vrednost 0 FTU
  • Mogu se koristiti ponovo, imaju dug životni vek.

HI93703 ISO turbidimetar je 0 FTU kompatibilan i dizajniran je da se rutinski kalibriše sa poznatim standardom raspršenja svetlosti. Kao i svi analitički standardi i standard zamućenosti treba da bude sposoban da izvrši sledeće: obezbediti sledljivost, pokaže tačnost rezultata, kalibriše merač i metodologiju, nadgleda performanse korisnika, potvrditi testove i olakšati uporedivost. Standardizacija osigurava da kada se prate ispravni postupci, ista analiza istih materijala daje rezultate koji se međusobno slažu kad god se izvode.

Hanna standardi mutnoće su pripremljeni u skladu sa AMCO AEPA-1 materijalima poznatih po visokoj stabilnosti i pouzdanosti za standardizaciju. AMCO AEPA-1 standardi zamućenja su stabilizovana suspenzija umreženih mikropropusnih kopolimernih stirova divinilbenzena u ultračistoj vodi. Oni su hemijski inertni i održavaju hemijsku ravnotežu u vodenom medijumu bez obzira na koncentraciju. Veličina čestica, ujednačen oblik i indeks loma čine ih idealnim za karakteristike apsorpcije svetlosti i raspršenja za 90 ° ponašanje u UV-VIS opsegu. Pored toga, sferni oblik i veličina čestice pomaže u sprečavanju taloženja standarda. Iz navedenih razloga AMCO AEPA-1 standardi su stabilni.

Pripremljeni su i flaširani u sterilnom okruženju. Testirane su i potvrđene tačnost i stabilnost, a rastvor sertifikovan kao da ne sadrži nikakve toksične hemikalije ili jedinjenja. Svi pripremljeni standardi upoređeni su sa standardnim rastvorima zamućenja formazina. Dobijene vrednosti i datum analize izveštavaju se u priloženom sertifikatu analize.

HI93703-0 je visokokvalitetni standard za kalibraciju zamućenja koji omogućava korisnicima da validiraju i kalibrišu HI93703 turbidimetar koji ima raspon od 0 do 1000 FTU. HI93703-0 uključuje jedan standardni rastvor sa očekivanim očitavanjem 0 FTU. Standard za kalibraciju proizveden je u našem najsavremenijem proizvodnom pogonu koristeći referentne materijale NIST koji su sledljivi, u okruženju sa kontrolisanom temperaturom.

Dolaze sa sertifikatom analize.

  • Serijskim brojem
  • Rokom trajanja
  • Standard value
  • Referentni merač, NIST sledljiv

Sa rezervoarima za skladištenje

  • Otporan na spoljno svetlo
  • Štiti od slučajnog loma

Standard za kalibraciju zamućenja FTU HI93703-0 0 napravljen je specijalno za turbidimetar HI93703. Kalibracioni proces je brz i jednostavan.

 

Specifikacije

 

Standardn mutnoće

0 FTU

Pakovanje

30 mL flaša

Količina

1

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana