SKU
FC201D

Smart pH elektroda za prehrambene i polučvrste proizvode - FC201D

24.231,00 RSD
Na lageru
FC201D je PVDF, pametna pH elektroda koja je gelom ispunjena, koja ima jedan spoj i DIN priključak. FC201D elektroda poseduje ugrađeni mikročip koji čuva informacije o tipu senzora, serijskom broju i kalibraciji. Takođe poseduje otvoreni spoj, senzornu sijalicu napravljenu od niskotemperaturnog stakla i ugrađeni senzor temperature. Ova pametna elektroda ima DIN priključak koji se može koristiti samo sa prenosnim meračima HI98140, HI98150, HI98230 i HI98240. Ovo dizajnersko rešenje idealno je za merenja pH u prehrambenoj industriji, uključujući mlečne proizvode, testo, mleveno meso i ostale uzorke polučvrste hrane. Preporučena radna temperature je od 0 do 50°C.
  • Staklo niske temperature
  • Otvoreni spoj

HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja. Pametna pH elektroda FC201D koristi staklo niske temperature (LT), konusni senzorski vrh, PVDF telo sa otvoreni spojem i viskolen gelom kao elektrolit.

Formulacija stakla niske temperature

Stakleni vrh je specijalno dizajniran i koristi staklenu formulaciju sa nižim otporom od oko 50 mega-oma u poređenju sa elektrodom opšte namena (100 mega-oma) Ovo je veoma značajno jer se mnogi prehrambeni proizvodi čuvaju na niskim temperaturama. Kako se temperatura stakla smanjuje u uzorku, otpornost stakla niske temperatuure će se povećavati približavajući se staklu elektrode opšte namene na sobnoj temperaturi. Ako koristite GP staklo, otpor bi se povećao iznad optimalnog otpora za ulaz visoke impedance pH metra. FC201D je pogodan za upotrebu sa uzorcima koji mere od 0 do 50 ° C.

Konusni stakleni vrh

Vrh elektrode konusnog oblika omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste supstance i emulzije za direktno merenje pH u prehrambenim proizvodima, uključujući meso, sir, jogurt i mleko.

PVDF telo

Poliviniliden fluorid (PVDF) je plastika koja je našla primenu u prehrambenoj industriji, otporna na hemikalije i većinu rastvarača uključujući i natrijum hipohlorit. Ima visoku otpornost na abraziju, mehaničku čvrstoću i otpornost na ultraljubičasto i nuklearno zračenje. PVDF je otporan na rast glivica takođe.

Otvoreni referentni spoj

Suspendovane čvrste supstance i proteini koji se nalaze u prehrambenim proizvodima zečepljuju klasičan keramički spoj. Ovo začepljenje će ometati merno kolo između indikatorske elektrode i unutrašnje referentne što dovodi do sporijeg vremena odziva, pogrešnih očitavanja i česte zamene elektroda. Dizajn otvorenog spoja sastoji se od čvrstog gel-interfejsa (viskolena) između uzorka i unutrašnje Ag / AgCl reference. Ovaj interfejs ne samo da sprečava da srebro uđe u uzorak, već onemogućava začepljenje, što rezultira brzim odzivom i stabilnim očitavanjima.

DIN Priključak

FC201D pametna pH elektroda ima DIN priključak.

Pametna elektroda sa ugrađenim mikročipom

Ugrađeni mikročip čuva podatke o kalibraciji uključujući datum, vreme, odstupanje i nagib. Ove informacije se automatski prenose na kompatibilni merač kada se priključi elektroda. Mogućnost transfera podataka olakšava zamenu korišćenih sondi.

Specifikacije:

Materijal

PVDF

Referentni spoj

jednostruki, Ag/AgCl

Spoj/Protok

Otvoreni

Elektrolit

Viskolen

Opseg

pH: 0 do 12

Max. pritisak

0.1 bar

Oblik vrha

konusni (6 x 10 mm)

Prečnik

6 mm

Dužina tela/ukupna dužina

75 mm / 130 mm

Preporučena radna temperatura

0 do 50°C (32 do 122°F) - LT

Temperaturni senzor

Da

Odgovarajući pin

ne

Pojačivač

Da

Kabl

1 m (3.3')

Priključak

DIN

Primene

mleko, polučvrsti uzorci, emulzije, jogurt

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana