SKU
HI5321-02

Laboratorijski konduktometar HI5321

111.315,00 din.
Na lageru
HI5321 je napredni EC / TDS / merač saliniteta / otpora koji je u potpunosti prilagodljiv sa velikim LCD ekranom u boji, kapacitivnim dodirnim tasterima i USB priključkom za povezivanje sa računarom.

Prilagodivi korisnički interface

Korisnički interface HI5321 omogućava korisniku da prikazuje merenja u različitim režimima: osnovno merenje sa ili bez GLP informacija, grafikoni u stvarnom vremenu i podaci za učitavanje. Kriterijumi stabilnosti kalibracije se mogu podesiti od brzih, umereno brzih do preciznih. Podesivi alarm ograničava se podešavanjima unutar i izvan ograničenja.

Grafički LCD u boji

HI5321 sadrži grafički LCD u boji s pomoćnim ekranima, grafičkim i prilagođenim konfiguracijama boja. Displej omogućava prikaz grafika u realnom vremenu.

Kapacitativni tasteri

HI5321 sadrži osetljive kapacitivne tastere za preciznu navigaciju kroz menije i ekrane.

Auto-rangiranje

Merač se može podesiti na automatski raspon, u kojem merač bira odgovarajući raspon provodljivosti od sedam opsega ili fiksnog opsega u kojem će merač prikazati očitanje samo u mS / cm ili mS / cm.

Automatska Temperaturna Komenzacija (ATC)

Sve vrednosti se automatski temperaturno kompenzuju uz pomoć ugrađenog temperaturnog senzora.

Kalibracija

HI5321 se može kalibrisati do četiri tačke sa izborom između šest unapred programiranih standarda provodljivosti ili korisnički definisanih. Otpornost, TDS, praktična slanost (PSU) i prirodna skala morske vode kalibrišu se kroz provodljivost. % NaCl se kalibriše u jednoj tački sa standardom saliniteta HI7037.

GLP podaci

HI5321 uključuje GLP funkciju koja korisnicima omogućava da vide podatke o kalibraciji i podatke o isteku kalibracije jednim dodirom tastera. Podaci o kalibraciji uključuju datum, vreme i standarde koji se koriste za kalibraciju.

Čuvanje podataka

Na HI5321 dostupna su tri načina biranja, koja se mogu odabrati: automatska, ručna i automatska evidentiranje. Automatic i manual skladišti do 100 lotova sa 50,000 izveštaja max/lot, sa ukupno 10000 podataka. Automatic logging sadrži opciju za čuvanje podataka u odnosu na period i interval uzorkovanja.

Transfer podataka

Podaci se prenose na PC sa USB kablom i HI92000 software (oba se prodaju nezavisno)

Kontekstualna pomoć

Kontekstualna pomoć je uvek dostupna sa “HELP” tasterom

Četvoroprstena EC elektroda

Sva očitavanja se izvode pomoću HI76312 četvoroprstene sonde za provodljivost sa ugrađenim senzorom temperature za automatsku korekciju temperature. Četiri prstena su izrađena od platine, a telo elektrode je izrađeno od polieterimidne plastike (PEI) koja je otporna na mnoge oštre hemikalije. USP <645> Za merenja u visoko čistim vodama upotrebljenih u farmaciji, HI5321 ima programirane dve faze USP <645> metoda Jednom kada se dostigne faza, generiše se izveštaj i može se sačuvati. Do 200 izveštaja može biti sačuvano i prebačeno na kompjuter putem USB kabla i Hanna software-a.

 

Specifikacije

pH Opseg 

 

-2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00; -2.000 do 20.000 

 

pH Rezolucija 

 

0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 

 

pH Tačnost 

 

±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD 

 

Kalibracija 

 

auto, kalibracija u 5 tačaka, 8 dostupnih standarda (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45), i 5 korisnički definisanih. 

 

Temperaturna kompenzacija 

 

auto ili manuelna -20.0 do 120.0°C/-4.0 do 248.0°F/253.15 do 393.15K EC 

 

Opseg 

 

0.000 do 9.999 µS/cm; 10.00 do 99.99 µS/cm; 100.0 do 999.9 µS/cm; 1.000 do 9.999 mS/cm; 10.00 do 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm 

 

apsolutni EC* 

 

 

Tačnost 

 

±1% od očitanja (±0.01 µS/cm) 

Rezolucija 

 

0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm 

Ćelijska konstanta 

 

0.0500 do 200.00 

Tip ćelije 

 

4-polna 

Kalibracija 

 

automtsko prepoznavanje puferskih rastvora, korisnički standardi, kalibracija u jednoj i više tačaka. 

 

Kalibracioni podsetnik 

 

Da 

 

Referentna Temperatura 

 

5.0 do 30.0°C 

 

Temperaturni koeficijent 

 

0.00 do 10.00 %/°C 

 

Temperaturna kompenzacija 

 

isključena, lineanar i ne-linear Profili do 10, 5 za svaki kanal 

 

USP saglasan 

 

Da 

 

TDS Opseg 

 

0.000 do 9.999 ppm; 10.00 do 99.99 ppm; 100.0 do 999.9 ppm; 1.000 do 9.999 ppt; 10.00 do 99.99 ppt; 100.0 do 400.0 ppt 

stvarni TDS* (sa 1.00 faktorom) 

 

Rezolucija 

 

0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt Tačnost ±1% od očitanja (±0.01 ppm) Temperatura Opseg 0 do 50°C (23 to 122°F); 

elektronski modul nije vodootporan. 

 

Rezolucija 

 

0.1°C; 0.1°F; 0.1K 

 

Tačnost 

 

±0.2°C ; ±0.4°F; ±0.2K (bez sonde) 

Otpor Opseg 

 

1.0 do 99.9 Ω•cm; 100 do 999 Ω•cm; 1.00 do 9.99 kΩ•cm; 10.0 do 99.9 kΩ•cm; 100 do 999 kΩ•cm; 1.00 do 9.99 MΩ•cm; 10.0 do 100.0 MΩ•cm Rezolucija 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm 

Tačnost ±2% od očitanja (±1 Ω•cm) 

 

 

Salinitet Opseg 

 

Praktična skala: 0.00 do 42.00 psu; skala prirodne morske vode: 0.00 do 80.00 ppt; percent scale: 0.0 do 400.0% 

Rezolucija 0.01 za praktičnu / skalu prirodne morske vode; 0.1% za procenat skale Tačnost ±1% od očitanja 

Kalibracija procentualna skala 

—jedna tačka (sa HI7037 standardom); sve kroz EC 

 

Dodatne specifikacije 

 

 

Sonda 

 

HI76312 platinasta, četvoroprstena EC/TDS sonda sa 1 m (3.3’) kabla (uključena) Cell Constant ćelijska konstanta, referentna temperatura / koeficijent, tačke kalibracije, vremenski žig kalibracije, offset sonde za provodljivost Dobra laboratorijska praksa GLP ćelijska konstanta, referentna temperatura / koeficijent, tačke kalibracije, vremenski žig kalibracije, offset sonde za provodljivost 

 

Učitavanje podataka: 

 

Do 100 lotova, 50,000 snimaka max/lot / maximum 100,000 podataka; interval: 14 intervala od 1 sec do 180 min; tip: Automatic, Log on demand, AutoHold; dodatno: 200 records USP 

 

Povezivanje s računarom 

 

USB Napajanje 12 VDC adapter 

 

Dimenzije/Težina 

 

160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) / 1.2 kg (2.64 lbs.) 

 

Okruženje 

0 do 50°C (32 to 122°F; 273 to 323K) RH max 95% 

 

Informacije o isporuci 

 

HI5321-02 (230V) se isporučuju sa HI76312 EC / TDS sondom, kesicom kalibracionog rastvora za provodljivost 1413 µS / cm (4), kesicama rastvora 12880 µS / cm (2), kesicama rastvora 5000 µS / cm (2), rastvor za ispiranje elektroda (2), držač elektroda HI76404V, 12 VDC adapter, kapilarnom pipetom, sertifikatom kvaliteta i instrukcijama 

 

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana