SKU
HI10483

pH elektroda sa sistemom prevencije začepljenja - HI10483

26.988,35 din.
Na lageru
HANNA instruments nudi veliki broj različitih pH elektroda dizajniranih za najrazličitije namene. Tip stakla koji se koristi za očitavanje pH, oblik senzornog dela, materijal izrade, vrsta i materiajal referentnog spoja kao i korišćeni elektrolit samo su neka od naprednih konstruktivnih rešenja.
 

Staklo opšte namene

Staklo opšte namene kao što i naziv sam govori je standardna formulacija stakla koja se koristi za opštu upotrebu. pH elektroda sa staklom opšte namene (GP) ima otpornost od 100 megaoma na 25 ° C i pogodna je za merenje pH uzoraka na sobnoj temperaturi. HI10483 pogoduje merenju u rasponu temperature od 0 do 80°C.

Sferni stakleni vrh

Dizajn sfernog oblika omogućava široki kontakt sa uzorkom. To omogućava brži odziv elektrode sa većim stepenom stabilnosti.

CPS spoj sa zaštitnim rukavom

Sistem za prevenciju začepljenja spojeva (CPS™) je inovativna tehnologija kojem se pobošljšavaju pH merenja u uzorcima sa visokom koncentracijom čvrstih materija. Konvencionalne pH elektrode koriste keramičke spojebe koji se mogu brzo začepiti kada se koriste u uzorcima koji imaju visok sadržaj čvrstih materija, poput vinskog mošta ili soka. Kada se spoj začepi, elektroda ne funkcioniše kako treba. CPS tehnologija koristi poroznost brušenog stakla zajedno sa PTFE rukavom kako bi se sprečilo začepljenje spojnice. Staklena masa omogućava pravilan protok tečnosti, dok PTFE rukav odbija čvrste materije. Kao rezultat, pH elektrode koje koriste CPS tehnologiju mogu trajati do 20 puta duže od koncencionalnih pH elektroda.

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem ima interni prostor koji se nalazi oko referentne žice. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi Ag / AgCl referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka je bez srebra. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni ili za uzorke koji sadrže sulfide koji mogu stvarati talog srebra i začepiti spoj. Začepljivanje spojnice rezultiraće nestabilnim i pogrešnim očitavanjima.

Punjiva

HI10483 je punjiva elektroda. Pošto je elektroda sa dvostrukim spajanjem, rastvor za punjenje je HI7082 3,5M KCl. Ovaj rastvor ne sadrži srebro kao kod elektrode sa jednim spojem.

Glass Electrode Body

Telo od stakla je idealno za upotrebu u laboratoriji. Staklo je rezistentno na agresivne hemikalije i lako se čisti. Stakleno telo takođe omogućava brzi prenos toplote na unutrašnji referentni elektrolit. mV generisan od referentne ćelije zavisi od temperature. Što se pre postigne ravnoteža to je stabilniji referentni potencijal.

Brzi DIN priključak

HI10483 koristi brzi DIN priključak. Ova vrsta priključka je specifična za naše namenske merače. HI10483 je zamenska elektroda za pH metar za vino HI99111. Ostali tipovi priključaka uključuju BNC, priključak na zavrtanje, T-tip i 3,5 mm.

Jednostruki vs dvostruki spoj pH elektrodesinglevsdoublejunction

Konvencionalne elektrode su obično sa jednim spojem. Kao što je prikazano na gornjoj slici, ove elektrode imaju samo jedan spoj između unutrašnje referentne žice i spoljnog rastvora. Pod nepovoljnim uslovima, poput visokog pritiska, visoke temperature, visoko kiselih ili alkalnih rastvora, pozitivni protok elektrolita kroz spoj često se preokreće što rezultira ulaskom rastvora uzorka u referentni odeljak. Ako ovo ostane bez kontrole, referentna elektroda može postati kontaminirana, što dovodi do potpunog otkaza elektrode. Drugi potencijalni problem sa ovakvim elektrodama je začepljenje spoja usled taloženja srebrno-hlorida (AgCl). Srebro se lako taloži u uzorcima koji sadrže Tris pufer ili teške metale. Kada rastvor elektrolita stupi u kontakt sa uzorkom, neki deo AgCl će se istaložiti na spoljnoj strani spoja. To prouzrokuje drift u očitavanjima.

Hannin sistem dvostrukih spajanja, kao što mu ime kaže, ima dva spoja, od kojih je samo jedan u kontaktu sa uzorkom, kao što je prikazano na slici. Pod nepovoljnim uslovima, evidentna je ista tendencija unosa uzorka. Međutim, kako se sistem referentnih elektroda fizički odvaja od intermedijarnog područja elektrolita, kontaminacija elektrode je minimizirana. Verovatnoća začepljenja spoja takođe se smanjuje sa ovakvim dizajnom elektrode, jer spoljna referentna ćelija koristi rastvor za punjenje koji je "bez srebra". Pošto nema srebra, ne stvara se ni talog koji začepljuje spoj.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana