SKU
pH500111-2

pH Digitalni kontroler za montiranje na panel- pH500

Na lageru
pH500 serije pH kontrolera su jednostavne za rukovanje, baziranih na mikroprocesorima.
  • CAL Check ™ upozorava korisnike na status kalibracije.
  • Fail Safe Alarm Sistem štiti ove merače od grešala u upravljanju procesima.
  • Programiranje lozinke sa pritiskom na dugme sprečava zloupotrebu.

Fail Safe Alarm sistem

Hannin ekskluzivni sigurnosni alarmni sistem štiti od problema prouzrokovanih prekidom napajanja ili prekidom signala, što su tipični rizici u industrijskim okruženjima. Stanje alarma označava se crvenim LED-om koji se nalazi direktno na prednjem panelu kontrolera.

 

Diferencijalni ulaz

U sistemu sa lošim uzemljenjem moguće je da struja uzemljenja teče kroz referentni spoj. To može izazvati ubrzano propadanje elektrode. HANNA nudi diferencijalni ulaz daredukuje takve vrste grešaka.

 

Proporcionalna kontrola

Usporava pumpu kada se izmereni nivo pH približi postavljenoj vrednosti, što obezbeđuje preciznu dozu i izbegava skupo trošenje hemikalija usled predoziranja.

 

Analogni izlaz

Da biste poboljšali rešavanje problema i mogućnost snimanja podataka tokom praćenja, jednostavno priključite uređaj za snimanje na izlazne kontakte instrumenta od 4 do 20 mA, koji se lako nalaze na prednjoj ploči, kako biste dobili na papirnu kopiju rezultata po zahtevu.

 

Povezanost sa PC

RS232C port za priključivanje na PC. Prenos podataka sa instrumenta na PC moguće je pomoću HI 92500 Windows® kompatibilnog aplikacijskog softvera koji nudi Hanna Instruments.

 

Automatska Temperaturna Komenzacija (ATC)

Dvožični Pt100 može da se poveže za automatsku kompenzaciju temperature merenja.

 

Specifikacije

 

pH Opseg

0.0 do 14.0 pH

Rezolucija

0.1 %

Tačnost

±0.2

Kalibracija

automatska u jednoj, 2 ili 3 tačke na pH 4.01, 7.01, 10.01

Temperaturna kompenzacija

automatski (s sondom Pt100) ili ručno od -9,9 do 120 ° C

Alarmni relej

1 kontaktni izlaz SPDT, 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (otporno opterećenje), osigurač zaštićen (2A, brzi osigurač od 250 V)

Signal analognog izlaza

galvanski izolovan: 0-1 mA, 0-20 mA i 4-20 mA,0-5 VDC, 1-5 VDC i 0-10 VDC

Digitalni izlazni signal

RS232 dvosmerni optički izlovani

Setpoint

1 ili 2 kontaktna izlaza SPDT 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (otporno opterećenje), osigurač zaštićen (2A, brzi osigurač od 250 V)

Prekoračenje vremena

Podesivo između 5 i 30 minuta

Ulazna impedanca

10¹² Ω

Napajanje

115 VAC ±10%; 50/60 Hz

Dimenzije

144 x 144 x 170 mm; Isečak za panel: 140 x 140 mm

Težina

1.6 kg (3.5 lb.)

Informacije o isporuci

Svaki model pH 500 isporučuje se sa nosačima i uputstvima za montažu.

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana