SKU
HI708-11

Set za proveru kalibracije džepnog kolorimetra za određivanje nitrita (visoki opseg) - HI708-11

3.385,49 din.
Na lageru
Ručni kolorimetar za određivanje nitrita u visokom opsegu se lako može validirati uz pomoć HI708-11 seta za proveru kalibracije za Checker® HI708 koji daje rezultate u opsegu od 0 do 150 ppm (mg/L) nitrita. Ovaj visokokvalitetni set standarda proizveden je u HANNA instruments postrojenjima i isporučuje se sa potvrdom o analizi. Sertifikat analize ima lot broj, referentne vrednosti i datum isteka radi bolje sledljivosti prilikom sertifikacije Checker® HC.

Detalji

HI708-11 je visokokvalitetni set kalibracionih standarda koji omogućava korisnicima da validaraju ručni kolorimetar za određivanje nitrita u visokom opsegu Checker® - HI708. HI708-11 set obuhvata jednu zapečaćenu kivetu za nula ppm nitrita i jednu kivetu koja za ekvivalent 75 uzoraka nitrata od 5 ppm pri 25 ° C. Set za kalibracione provere proizvodi se u našem najsavremenijem proizvodnom pogonu pod strogo kontrolisanim uslovima.

Rastvor

Sertifikat Analiza Da
Pakovanje Kiveta
Količina 1 set
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana