SKU
HI901W-02

Automatski titracijski sistem za vinske analize - HI901w

438.859,22 din.
Na lageru

Sveobuhvatno rešenje za vinske analize

Titrator za vinske analize HI901W savršen je za proizvođače vina kojima su potrebni tačni rezultati, jednostavnost upotrebe i sposobnost da proširuju sistem kako rastu i njihove analitičke potrebe. Dostupan je sa unapred pripremljenim metodama za analizu vina. Sa Hannom dobijate podršku koja Vam je potrebna za savršene vinske analize u Vašoj laboratoriji.  
Titrator vina dopunjuje našu široku paletu proizvoda namenjenih efikasnim i tačnim laboratorijskim analizama. HI901W potenciometrijski titrator može da vrši selektivne acido-bazne, redoks (ORP), kompleksometrijske, precipitacijske, nevodene, argentometrijske i jon selektivne titracije. Ovaj moćni titrator distribuira titrant, detektuje krajnju tačku i automatski obavlja sve potrebne proračune i grafički ih prikazuje. Pored titracije, HI901W takođe deluje kao potpuno funkcionalan merač pH, mV / ORP i baš kao i jon selektivni merač. Ovaj titrator se isporučuje sa standardnim metodama za vino, a takođe možete kreirati i sopstveni. Metode (standardne ili korisničke) mogu se lako prenositi između titratora preko USB-a ili PC aplikacije.

Birete i dozirni sistem

• Zamenjivi sistem bireta Sa Hanna Clip-Lock biretama, potrebno je samo nekoliko sekundi da zamenite titrant i reagense, sprečavajući unakrsnu kontaminaciju i štedeći vreme. • Birete u više veličina HI901W u standardnoj konfiguraciji dolazi sa 25 mL biretom. Postoji opcija opremanjem biretom od 5 ml, 10 ml ili 50 ml. • Precizna dozirna pumpa Naša nenadmašiva klipna pumpa od 40 000 koraka sposobna je dozirati izuzetno male i precizne količine titranta ili reagensa.

Podaci i skladištenje

• Prilagodivi izveštaji titracije Svaki izvještaj o titraciji je u potpunosti prilagodljiv tako da korisnici mogu da čuvaju i arhiviraju odgovarajuće podatke potrebne za njihovu primenu i postupke. • Jednostavan prenos podataka Podaci se mogu lako preneti uz pomoć USB flash diska ili kompjutera uz upotrebu HI900PC software-a.

Povezivanje i funkcionalnost

• Multifunkcionalan sa više režima rada HI901w funkcioniše kao titrator, pH metar, mV / ORP merač i ISE merač. • Višestruki periferali Korisnici mogu da štampaju izveštaje direktno iz titratora koristeći standardni štampač. Spoljni monitor i tastatura mogu se priključiti za dodatnu svestranost, kao i analitička vaga za automatsko unošenje mase uzorka za titracije.

Metodi analize

• Prilagodivi metodi HI901W može da sačuva i do 100 korisničkih ili standardnih metoda titracije. Svaka metoda može biti prilagođena i optimizovana za performanse zasnovane na zahtevima aplikacije i korisnika. • Podrška metodima za titraciju Instalacija na licu mesta, obuka i prilagođavanje su dostupni od strane našeg tehničkog tima. Hanna omogućava kontinuiranu podršku putem telefona ili webinara, za sva pitanja koja možete imati u vezi sa analizama.

Mogućnosti titratora

• Dinamičko doziranje titranta Dinamičko doziranje omogućava pravovremene i tačne rezultate titracije povezujući volumen titrana sa doziranim mV odgovorom iz reakcije titracije. Ovo obezbeđuje veće doze blizu početka titracije i manje, preciznije doze u blizini krajnje tačke titracije. • Detekcija ekvivaletne krajne tačke Otkrivanje ekvivalentne krajnje tačke je kritično u primenama gde fiksne krajnje tačke nisu određene standardnim metodama. Ova krajnja tačka označava gde je mV odgovor titracije najveći s obzirom na količinu doziranog titranta.
  • Višestruki tipovi titracija Uparen sa pravom elektrodom iz naše linije elektroda, naš potenciometrijski titrator može obavljati acido bazne, redoks (ORP) kompleksiometrijske, precipitacijske, nevodene, argentometrijske, i titracije sa jon selektivnim elektrodama.
  • Podešavanja signala za stabilizaciju Mogućnost stabilizovanja signala nadgleda kada se mV odgovor titracijske reakcije stabilizuje pre obezbeđivanja sledeće doze titranta. Ovako se osiguravaju pouzdane vrednosti merenja tokom trajanja titracije.

Specifikacije

pH Opseg -2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH Rezolucija 0.1; 0.01; 0.001 pH Tačnost ±0.001 pH Kalibracija Kalibracija u 5 tačaka sa 8 standardnih i 5 korisnički definisanih pufera. mV Opseg -2000.0 do 2000.0 mV Rezolucija 0.1 mV Tačnost ±0.1 mV Kalibracija jedna tačka offset-a Jon Selektivna Elektroda (JSE) Opseg 1•10⁻⁶ to 9.99•10¹⁰ Rezolucija 1; 0.1; 0.01 Tačnost ±0.5% monovalent; ±1% dvovalent Kalibracija Kalibracija u 5 tačaka sa 7 standardnih 5 korisnički definisanih rastvora. Temperatura Opseg -5.0 do 105.0°C; 23.0 do 221.0°F; 268.2 do 378.2K Rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K Tačnost ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, isključujući grešku sonde Dodatne specifikacije Podesiva mešalica propelernog tipa, 100 do 2500 rpm, rezolucija 100 rpm Display 5.7” (320 x 240 pixel) LCD sa pozadinskim osvetljenjem Veličina bireta 5, 10, 25, i 50 mL Rezolucija Display-a 0.001 mL Preciznost doziranja ±0.1% od zapremine birete Metodi do 100 metoda (standardnih i korisnički definisanih) Čuvanje podataka do 100 titracijskih i pH/mV/JSE izveštaja Autodetekcija bireta Veličina bireta je automatski prepoznata po stavljanju birete u sistem. Stopa protoka podesiva od 0.1 mL/min do 2 x zapremine/min Detekcija završne tačke jedna tačka ekvivalencije (prvi ili drugi derivat) ili fiksirana pH/mV vrednost Potenciometrijske titracije acido-bazne (pH ili mV-režim), redox, precipitacijske, kompleksometrijske, nevodene, jon-selektivne i argentometrijske Merne jedinice korisnički određeni izraz koncentracionih jedinica koji odgovara specifičnim zahtevima za proračun Skladišteni i grafici u realnom vremenu mV kriva titracije, zapremina ili pH, prva kriva derivata ili 2. kriva derivata; pH režim, mV režim ili ISE režim: pH / mV / koncentracija u odnosu na vreme USB priključak (sa strane) kompatibilan sa USB flash diskovima, za prenos metoda i izveštaja Dobra laboratorijska praksa skladištenje podataka i mogućnosti štampanja Jezici Engleski, Portugalski, Španski Radno okruženje 10 do 40°C (50 do 104°F), do 95% RH Napajanje 100-240 VAC "-01" modeli, američki tip priključka (tip A) "-02" modeli, evropski tip (tip C) Dimenzije 390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 Dimenzije 390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in) Težina oko 9 kg (20 lbs.) sa pumpom, mešalicom i elektrodama Informacije o isporuci HI901W-01 (115V) i HI901W-02 (230V) paketi uključuju titrator sa jednom analognom pločom, propelernu mešalicu s postojem, 25 mL staklenu biretu, dozirnu pumpu, temperaturni senzor, USB kabl, USB flash drive sa PC software-om.
Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno. Hanna Instruments d.o.o. — Milana Kašanina 2 — 11000 Beograd (Srbija ) — ID PDV-a 108788882 © 2022 Sva prava zadržana