Tretman vode

HANNA INSTRUMENTS je već 10 godina uključena u proces obrade voda, isporučivanjem prenosne analitičke instrumentacije, in line kontrolera i realizacijom postrojenja za tretman vode.

SVI sistemi za tretman vode rade sa HANNA INSTRUMENTS tehnologijom integrisanom u postrojenje, što osigurava siguran i pouzdan proces sa lako dostupnim rezervnim delovima i potrošnim materijalima.

Postoji nekoliko tehnologija i proizvoda koje HANNA INSTRUMENTS može ponuditi svojim strankama. Tehnologije za tretman vode obuhvataju:

  • Dezinfekciju
  • Separaciju kroz membrane
  • Uklanjanje gasova rastvorenih u vodikao što su amonijak ili ugljen-dioksid
  • Fizičku ili apsorpcijsku filtraciju

Kondicioniranje vode

Neodgovarajuće snabdevanje vodom ili očekivano pogoršanje kvaliteta vode je ozbiljan problem u nekoliko sektora širom sveta. Prethodna obrada vode namenjene za ljudsku potrošnju sve je češća. Korištenje kvarcnih filtera ili drugih materijala u kombinaciji sa dezinfekcijskim sistemima dozvoljava eliminaciju većine suspendovanih i rastvorenih čvrstih materija.

tretman vode
Tvrdoca vode

SISTEM REVERZNE OSMOZE

I SISTEMULTRA FILTRACIJE

Soli kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, silicijuma, mangana i hlorida u kombinaciji sa karbonatima, bikarbonatima i sulfatima su često sadržane u velikim količinama u vodi iz bunara, i proizvode skaliranje, začepljuju sisteme za hlađenje, smanjuju prenos toplote u parnim generatorima i kao rezultat toga izazivaju zagađenje vode.

Tvrdoca vode

Osnovano na principu molekularne separacije, reverzna osmoza omogućuje dobijanje izuzetno čiste vode, sa eliminacijom do 99,5 % sadržanih minerala.

Mi možemo dizajnirati i dimenzionirati sistem za reverznu osmozu, usklađen sa Vašim potrebama i u skladu s kvalitetom Vaše vode.

Za male aplikacije (potreban specifičan kvalitet vode) mi dizajniramo 3 standardna modela za različitim izlazima : 2.000 lt/h; 5.000 lt/h i 10.000 lt/h.

Ultra filtracija je tehnologija separacije kako bi se uklonile čestice kao što su holoidi, bakterije i virusi, u cilju dobijanja pročišćene vode za naknadni tretman kondicioniranja:

 

  • Sterilizacije površinskih voda
  • ili tretman industrijskih otpadnih voda.

MBR SISTEM MEMBRANA

Tehnološka inovacija u tretmanu voda primenjena prvenstveno u fazama proširenja postojećih postrojenja u korišćenje membrana (MBR) koje su u mogućnosti proizvesti značajne ekonomske prednosti koje uključuju: smanjenje novih postrojenja i očuvanju prostora za širenje postojećih postrojenja.

Garancija poboljšanja u kvalitetu tretirane vode. Otpadne vode nisu tretirane hemijski, sa posledičnim benefitima u smislu zaštite sredine i smanjenjem troškova.

Logomakr_9obUoHSERVIS – ODRŽAVANJE 

Sistemi nadzora

 

Možemo Vam osigurati periodično održavanje i servis od strane ekspertskog i kvalifikovanog osoblja, u skladu sa potrebama i zahtevima stranke

Zakažite razgovor već danas!

Kontakt