Održavanje akvarijuma treba da počne odgovarajućim kvalitetom vode kako bi se osigurala zdrava vodena sredina.

Iako voda može izgledati kristalno čisto i sigurno za ribe, to se ne može i ne sme pretpostaviti. Dosledno testiranje i održavanje parametara vode je neophodno za zdrav život akvarijuma.

Bez obzira na vrstu akvarijuma koji držite, važno je da redovno testirate vodu. Napravite raspored i  imajte doslednost u testiranju vode i time ćete uveliko poboljšati uslove vašeg akvarijuma. Nijedan život u akvarijumu ne zahteva iste parametre vode. Za uspeh je ključno znati koje vrste držite, njihove potrebe za vodom i na koji način ih možete kombinovati. Pogledajte naše smernice ispod, kao i razne instrumente koji se koriste za analizu vaše akvarijumske vode!

Parametri slatkovodnog akvarijuma

Sledeća tabela predstavlja opšte smernice za popularne vrste slatkovodnih akvarijuma i njihove poželjne parametre vode. Napominjemo da određene faze ili faze životnog ciklusa mogu imati više specifičnih zahteva.

 

 

Parametar

Slatkovodne Tropske

Afrički Ciklidi

Diskus

Tankovi sa biljkama

Tankovi sa račićima

pH 6.5 – 7.5 7.8 – 8.5 5.0 – 6.8 6.0 – 7.5 6.5 – 7.5
Temperatura 72 – 82˚F 72 – 82˚F 80 – 86˚F 72 – 80˚F 72 – 82˚F
Amonijak 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm
Nitriti 0 – 10 ppb 0 – 10 ppm 0 – 10 ppb 0 – 10 ppb 0 – 10 ppb
Nitrati
Alkalnost 65 – 135 ppm 165 – 300 ppm 50 – 100 ppm 50 – 135 ppm 50 – 135 ppm
Tvrdoća 65 – 200 ppm 200 – 335 ppm 50 – 100 ppm 50 – 135 ppm 50 – 135 ppm

 

Sledeća tabela prikazuje različite

Hanna instruments proizvode pogodne za testiranje slatkovodnih akvarijuma. Uključeni su i dopunski reagensi i rastvori  za skladištenje Vaše pH elektrode. Naši opšti kompleti za ispitivanje tvrdoće variraju u zavisnosti od izbora opsega: niskog opsega (0-150 ppm) ili srednjeg opsega (40-500 ppm). Srednji opseg je pogodniji za afričke ciklide i ribe koje zahtevaju veću tvrdoću, dok je nizak raspon pogodniji za akvarijume koji zahtevaju manju tvrdoću.

Parametar vode

Instrument (kataloška oznaka)

Reagens/Rastvor (kataloška oznaka)

pH

HI98100

Rastvori za kalibraciju i čuvanje elektrode

Temperature

HI147

/

Amonijak

HI700

HI700-25

Nitriti

HI707

HI707-25

Nitrati

HI3874

HI3874-100

Alkalnost

HI775

HI775-26

Tvrdoća

HI3840/HI3841

HI3840-050/HI3841-050

 

Parametri morskog akvarijuma

Sledeća tabela predstavlja opštee smernice za parametre vode za akvarijumske grebene i morsku ribu, generalno akvarijume s morskom vodom. Prirodne morske sredine se koriste kao smernice za kućne akvarijume da bi stvorilo slično okruženje. Akvarijumi sa slanom vodom uglavnom imaju širi spektar prihvatljivih parametara vode. Neke morske vrste mogu imati više specifičnih zahteva i važno je istražiti svakog stanovnika pre uvođenja u akvarijum.

Parametar

Reef Akv.

Samo ribice

Prirodno

Temperatura 76 – 82 °F 72 – 78 °F 82 °F
Salinitet 1.023 – 1.026 (32 – 35 ppt) 1.020 – 1.025 1.025 – 1.027 (34 – 36 ppt)
pH 8.1 – 8.4 8.1 – 8.4 8.0 – 8.5
Amonijak (NH3) 0 ppm 0 ppm

Blizu nule

Nitriti (NO2) 0 – 150 ppb 0 – 150 ppb Varira ( obično <0.1 ppb)
Nitrati (NO3) Low Values Preferred <30 ppm Varira (obično <0.1 ppm)
Fosphati (PO4) <0.05 ppm <0.2 ppm 0.005 ppm
Fosphor <20 ppb <100 ppb 2 ppb
Alkalnost 8 – 12 dKH (142 – 215 ppm) 8 – 12 dKH (142 – 215 ppm) 7 dKH (125 ppm)
Kalcijum 380 – 450 ppm 350 – 450 ppm 380 – 420 ppm
Magnezijum 1,250 – 1,350 ppm 1,150 – 1,350 ppm 1,280 ppm
Jod 0.06 – 0.10 ppm 0.04 – 0.10 ppm 0.06 ppm
Kalijum 380 – 420 ppm 380 – 420 ppm 400 ppm
Strontium 8 – 14 ppm 4 – 10 ppm 8 – 10 ppm
Silikon 0.06 – 2 ppm <3 ppm <0.06 – 2.7 ppm
ORP 250 – 400 mV 250 – 400 mV Varira
Gvožđe 0.15 ppm ~0.15 ppm 0.00006 ppm
Bor <10 ppm <10 ppm 4.4 ppm

U narednoj tabeli dati su instrumenti/test setovi za ispitivanje morske vode akvarijuma:

 

Parametar

Instrument

Reagens/rastvor

Temperatura HI147 Nema
Salinitet HI96822,HI98319 Nema,HI70024P
pH HI98100 Rastvor za kalibraciju i skladištenje elektrode
Nitriti HI764 HI764-25
Fosfatu HI774 HI774-25
Fosfor HI736 HI736-25
Alkalnost HI772/HI755 HI772-26/HI755-26
Kalcijum HI758 HI758-26
ORP HI98120 Rastvor za skladištenje elektrode
Gvožđe HI38039 HI38039-100

 

HIREEF-Marine-Kit-Square