Microbubble/Nanobubble (nano mehurići) tehnologija poslednjih godina sve više privlači pažnju. Značajnu primenu je pronašla u poljoprivredi, hidroponiji i akvakulturi. Neke od primena ove tehnologije koje su istražene širom sveta su:

  • Ubrzavanje metabolizma biljkama i školjkama
  • Poboljšana stabilnost penastih proizvoda (proizvodi od pene)
  • Nutritivni suplementi

  • Poboljšana isporuka hemoterapijskih lekova kod pacijenata obolelih od raka
  • Sterilizacija korišćenjem ozonskog gasa
  • Obrada vode flotacijom

U dašanjem blogu, donosimo Vam jedan primer od Australijskih kolega, odnosno na koji način je primenjena „microbubbles“ tehnologija za hidroponski uzgoj. Ostanite s nama i pročitajte ovu nadasve zanimljivu studiju slučaja:

Nedavno, hidroponski uzgajivač se obratio Hanni sa željom da obezbedi rešenje za testiranje rastvorenog kiseonika u „nanobubbles“ (nano mehurići). Hidroponski uzgajivači koriste mikro mehuriće da bi povećali apsorpciju hranljivih materija i povećali rast biljaka. Dodavanjem mikro mehurića koreni sistemi se šire i usevi rastu 1,5 puta brže. Listovi na usevima su zeleniji i struktura stabljika je u velikoj meri različita. Veličina ovih mehurića je 100 nm (0.0001 mm) i stoga se ne može efikasno meriti sa galvanskim ili polarografskim sondama rastvorenog kiseonika.

HI98198_new_product

Hanna HI 98198 OPDO je bio prikladan za primenu jer ne zahteva protok koji zahtevaju polargrafski ili galvanski senzori. Rastvoreni kiseonik u hranljivom rastvoru treba da bude u opsegu od 20 ppm do 25 ppm da bi se povećala efikasnost nanomehurića na usevima. Opseg merenja OPDO-a je 0.00-50 ppm, tako da pokriva opseg, a tačnost očitavanja unutar ovog opsega je +/- 1.5% od očitavanja koje je prihvatljivo za kupca. Primene mikro i nano mehurića i dalje će se razvijati u budućnosti.

Poljoprivrednici koji svojim svinjama i kravama daju vodu obogaćenu kiseonikom time smanjivši potreban unos hrane. Uprkos smanjenju potrebne količine hrane, životinje ostaju uhranjene, normalnog izgleda.

Istraživači sa Univerziteta u Teksasu MD Anderson Cancer Center, Rice University and Baylor Collage of Medicine su utvrdili da su hemoterapijski lekovi značajno učinkovitiji uz primenu „nanobubbles“ tehnologije.

Moguće primene ove tehnologije ukazuju na to da će tražnja za „nano“ i „mikro mehurićima“ rasti iz godine u godinu. Mi u HANNi se ne bavimo tom tehnologijom, ali u velikoj meri možemo da pružimo opremu za testiranje iste.