titracija

/Tag:titracija
5 09, 2017
  • Određivanje sadržaja vlage u biodizelu

Sadržaj vlage u biodizelu

By |September 5th, 2017|Categories: Blog SRB|Tags: , , |0 Comments

Biodizel je gorivo koje se sastoji od estara i prirodnih derivate masnih kiselina. Biodizel može da se koristi kao gorivo kod motora sa unutrašnjima sagorevanjem ili može da se meša sa konvencionalnim dizel goriviom. U prvom slučaju, biodizel je dobar izbor zbog umanjene emisije štetnih gasova u poređenju sa konvencionalnim dizelom. Dodatno, pošto se biodizel [...]

30 11, 2016
  • Oil pipeline of tanker colored blurred background.

Određivanje koncetracije surfaktanata u biocidima

By |November 30th, 2016|Categories: Blog SRB|Tags: , , |0 Comments

Opis: Zbog visoke tražnje na globalnom nivou, naftna industrija je postala jedna od najjačih privrednih grana na svetu. Bilo da se radi o ekstrakciji, preradi ili transportu nafte i naftnih derivata, da bi se transportovali od jedne do druge tačke nafta i derivati prolaze kroz cevovode. Ostaci nafte se vremenom talože na cevovodima. Gomilanje [...]