rastvoreni kiseonik

/Tag:rastvoreni kiseonik
18 10, 2016
  • praćanje rastvorenog kiseonika

Tri razloga za praćenje rastvorenog kiseonika u procesu proizvodnje piva

By |October 18th, 2016|Categories: Blog SRB|Tags: , , |0 Comments

Rastvoreni kiseonik je poznat, ali ne i parametar koji se često prati u pivskoj industriji. Međutim, od početka 2016. godine, dolazi do sve većeg interesa za praćenje ovog parametra u “craft pivarstvu”. Kiseonik može poboljšati proizvodnju piva, a istovremeno izložiti pivo nepoželjnim efektima. Stručnjaci u HANNA Instruments imali su prilike da upoznaju iz prve ruke, [...]

14 12, 2015
  • Merenje-Redox-potencijala

Merenje oksido-redukcionog potencijala prilikom nitrifikacije i denitrifikacije otpadnih voda

By |December 14th, 2015|Categories: Blog SRB|Tags: , , , , , , |0 Comments

Kontrola otpadnih voda vrši se očitavanjem rastvorenog kiseonika za kontrolu nitrifikacijskih i denitrifikacijskih procesa, stvarajući aerobne uslove za nitrifikaciju, a anaerobne uslove za denitrifikaciju. Međutim, budući da nivo rastvorenog kiseonika može varirati u odnosu na dubinu i mesto, ORP rezultati mogu se upotrebiti za tačnije praćenje tih bioloških procesa. Očitani ORP između +100 i +350 [...]