otpadne vode

/Tag:otpadne vode
17 05, 2016
  • Chrom VI

Heksavalentni hrom u otpadnim vodama

By |May 17th, 2016|Categories: Blog SRB|Tags: , , |0 Comments

Hrom se u prirodi može naći u tri forme kao metalni, trovalentni i heksavalentni. Cr(0) ili metalni hrom je čvrsta supstanca sive boje, čija je tačka topljenja visoka. Koristi se prilikom pravljenja čelika i drugih legura. Ova forma se ne može naći u prirodi, već se dobija iz ruda. Trovalentni hrom ili Cr(III) se [...]

14 12, 2015
  • Merenje-Redox-potencijala

Merenje oksido-redukcionog potencijala prilikom nitrifikacije i denitrifikacije otpadnih voda

By |December 14th, 2015|Categories: Blog SRB|Tags: , , , , , , |0 Comments

Kontrola otpadnih voda vrši se očitavanjem rastvorenog kiseonika za kontrolu nitrifikacijskih i denitrifikacijskih procesa, stvarajući aerobne uslove za nitrifikaciju, a anaerobne uslove za denitrifikaciju. Međutim, budući da nivo rastvorenog kiseonika može varirati u odnosu na dubinu i mesto, ORP rezultati mogu se upotrebiti za tačnije praćenje tih bioloških procesa. Očitani ORP između +100 i +350 [...]