Jon-selektivne elektrode (nitrati)

By |December 19th, 2017|Categories: Blog SRB|Tags: , |0 Comments

Jon-selektivne elektrode (ISE) mogu se učiniti komplikovane za korišćenje ali kada uvidite približnije kako funkcionišu i na koji način je najbolje koristiti ih i čuvati, možete preduprediti mnoge uobičajne probleme koji nastaju merenjem sa drugim instrumentima/elektrodama. Međutim, neadekvatno skladištenje i rukovanje ISE elektrodama može da rezultira da se senzor pokvari. U ovom blogu ćemo se [...]