Merenje oksido-redukcionog potencijala prilikom nitrifikacije i denitrifikacije otpadnih voda

By |December 14th, 2015|Categories: Blog SRB|Tags: , , , , , , |0 Comments

Kontrola otpadnih voda vrši se očitavanjem rastvorenog kiseonika za kontrolu nitrifikacijskih i denitrifikacijskih procesa, stvarajući aerobne uslove za nitrifikaciju, a anaerobne uslove za denitrifikaciju. Međutim, budući da nivo rastvorenog kiseonika može varirati u odnosu na dubinu i mesto, ORP rezultati mogu se upotrebiti za tačnije praćenje tih bioloških procesa. Očitani ORP između +100 i +350 [...]