Određivanje sadržaja vode u kozmetičkim kremama i sličnim preparatima

By |May 12th, 2017|Categories: Blog SRB|Tags: , , , |0 Comments

Sadržaj vode je bitan parametar u kremama kao što su kreme za sunčanje i antigljivične kreme i slični proizvodi koji se smatraju medicinskim preparatima koji se mogu kupovati bez recepta. Upravo zbog toga postoji jasna zakonska regulativa koja reguliše sadržaj vode u kozmetičkim kremama. Zbog gore navedenog, proizvođači tih preparata moraju da obezbede kontrolu kvaliteta, [...]