Karl Fischer

/Tag:Karl Fischer
5 09, 2017
  • Određivanje sadržaja vlage u biodizelu

Sadržaj vlage u biodizelu

By |September 5th, 2017|Categories: Blog SRB|Tags: , , |0 Comments

Biodizel je gorivo koje se sastoji od estara i prirodnih derivate masnih kiselina. Biodizel može da se koristi kao gorivo kod motora sa unutrašnjima sagorevanjem ili može da se meša sa konvencionalnim dizel goriviom. U prvom slučaju, biodizel je dobar izbor zbog umanjene emisije štetnih gasova u poređenju sa konvencionalnim dizelom. Dodatno, pošto se biodizel [...]

1 04, 2016
  • Merenje količine vlage u drvetu

Merenje količine vlage u drvetu

By |April 1st, 2016|Categories: Blog SRB|Tags: , , , , , |0 Comments

Drvo se koristi svakodnevno u izgradnji i u proizvodnji nameštaja. Bez obzira na široku primenu, ljudi obično pridaju malo značaja procesu prerade drveta, dok ih najviše zanima krajnji proizvod. Drvo ima kompleksnu strukturu. Kao i u slučaju ćelija čoveka, drvo lako apsorbuje i čuva vlagu. U procesu obrade, drvo i njegovi proizvodi moraju imati određenu [...]