biodizel

/Tag:biodizel
6 11, 2017
  • sadržaj vlage u biodizelu

Analiza vlage u biodizelu

By |November 6th, 2017|Categories: Blog SRB|Tags: , |0 Comments

Analiza vlage u biodizelu Biodizel je gorivo koje se sastoji od  estara i prirodnih derivate masnih kiselina. Biodizel može da se koristi kao gorivo kod motora sa unutrašnjima sagorevanjem ili može da se meša sa konvencionalnim dizel goriviom. U prvom slučaju, biodizel je dobar izbor zbog umanjene emisije štetnih gasova u poređenju sa konvencionalnim dizelom. [...]

5 09, 2017
  • Određivanje sadržaja vlage u biodizelu

Sadržaj vlage u biodizelu

By |September 5th, 2017|Categories: Blog SRB|Tags: , , |0 Comments

Biodizel je gorivo koje se sastoji od estara i prirodnih derivate masnih kiselina. Biodizel može da se koristi kao gorivo kod motora sa unutrašnjima sagorevanjem ili može da se meša sa konvencionalnim dizel goriviom. U prvom slučaju, biodizel je dobar izbor zbog umanjene emisije štetnih gasova u poređenju sa konvencionalnim dizelom. Dodatno, pošto se biodizel [...]