Mnogi upravnici bazena, kao i mušterije, misle da je mnogo bolje dodavati so umesto hlora u bazene jer je „zdravije“ ili „prirodnije“. Ovo mišljenje je bilo zastupljeno a i funkcionisalo je dobro sa psihološke tačke gledišta. Na žalost, to je velika zabluda…

Elektroliza soli, kao što je NaCl: hemijski proces je isti kao kod hlora. Ne koristimo tečni hlor već ga dobijamo od kuhinjske soli = NaCl, drugi način za hlorisanje bazena je dodavanje hlorida direktno ili indirektno u bazen. Ipak, korekcija pH je I dalje neophodna!

Prema tome, hlor u vodi stvaramo umesto da ga dozirano dodajemo. Rezultati će biti isti, i tada možemo videti sve prednosti i mane prisustva hlora.

Osim toga, gas nastaje od anode (+) i NaOH od katode (-). Gas hlora reaguje sa vodom i nastaje HOCl. pH vrednost će se smanjiti, ali stvaranje NaOH će iznivelisati pH vrednost. Takođe će se formirati vodonik. Sve ove reakcije će dovesti do KOROZIJE u cevima i samom sistemu.

Kontaktirajte nas kako bi znali da izračunate ispravnu vrednost soli, da saznate koja je idealna vrednost pH koju morate imati u bazenu kako bi voda bila čista i prozirna.