Mnogi zaduženi za održavanje bazena misle da je sasvim dovoljno proveriti pH vrednost i hlor u bazenu i na taj način rešiti različite probleme sa kojima se suočava menadžment bazena. Ipak, nije baš sve tako…

Za kvalitet vode bazena je 100% zadužena hemija i to zahteva merenje nekoliko hemijskih parametara. Najvažniji parametar je, naravno, pH vrednost. Menadžment bazena se uglavnom i koncentriše na kontrolisanje pH vrednosti. Ipak, nekoliko drugih hemijskih reakcija će uticati na boju, miris i dezinfekciju vode.

Najvažniji parametri koje treba da kontrolišete su:

 • pH
 • Hlor
 • Jod monobromid
 • Konduktivnost i TDS faktor
 • Ukupna alkalnost
 • Ukupna tvrdoća
 • Temperatura
 • Bakar
 • Cijanurinska kiselina
 • Gvožđe
 • Nitrat i fosfat

Hanna Instruments Vam može pomoći da testirate i razumete korelaciju uzmeđu parametara, da razumete optimalni nivo svakog od njih kako bi kvalitet vode u Vašim bazenima bio na visokom nivou.

 

Kontaktirajte nas OVDE