Sadržaj vode je bitan parametar u kremama kao što su kreme za sunčanje i antigljivične kreme i slični proizvodi koji se smatraju medicinskim preparatima koji se mogu kupovati bez recepta. Upravo zbog toga postoji jasna zakonska regulativa koja reguliše sadržaj vode u kozmetičkim kremama.

Zbog gore navedenog, proizvođači tih preparata moraju da obezbede kontrolu kvaliteta, odnosno opremu kako bi proverili da je njihov proizvod u saglasnosti sa zzakonskim regulativama. Baš u tom pprocesu kontrole kvaliteta, sadržaj vlage je vrlo bitan parameter koji treba da se kontroliše. Laboratorije za istraživanje i razvoj takođe kontrolišu sadržaj vode u uzorcima i to u različitim fazama proizvodnog procesa.

TitratorHanna Instruments je ponudila HI903 titrator proizvođačima ovih preparata za određivanje sadržaja vode od 100 ppm do 100%. Oprobali smo instrument na 3 uzoraka ispitujući sadržav vode u kozmetičkim kremama i to: kremi za sunčanje gde je procenjen sadržaj vode 75%, kremi za sanitizaciju ruku gde je procenat vode procenjen na 30% i sprejevi za releksaciju mišiča sa sadržajem vode od 15%.  Preporučena jačina titranta je 5 mg/mL kao rezultat ovih procenjenih vrednosti. Usled činjenice da se testiraju različiti uzorci/kreme koje sadrže nepolarizovane mastio i uljana jedinjenja, preporučeni titrant je metanol sa heksanolom. Standardizacijom titranta se vrši i automatska standardizacija vrednosti za sve metode. Sam titrator automatski preporučuje veličinu uzorka koji se analizira za svaku titraciju posebno, kao i jačinu titranta na osnovu pretpostavljenog sadržaja vode. S obzirom da se bez prestanka dešavaju inovacije u proizvodnji ovih preparata, potreba za razvojem novih metoda analize je stalno potrebna pa smo napravili titrator koji može da podrži čak do 100 metoda.