Rastvoreni kiseonik – određivanje uz pomoć prenosnih merača

Prenosni merači obezbeđuju fleksibilnost jer mogu da testiraju na više lokacija uz održavanje visokog nivo preciznosti. Ovi merači mogu značajno da variraju u dizajnu, metodu ispitivanja i dostupnim funkcionalnostima. Neki prenosni merači su projektovani kao namenski instrumenti koji samo testiraju jedan parametar, dok drugi mogu testirati uzorke sa više od jednog parametra odjednom. Neke od dodatnih karakteristika instrumenata ponekad Vam mogu pomoći oko izbora. Npr, merači se često razlikuju u standardu zaštite (IP)

Postoji niz opcija koje Vam omogućavaju da pronađete instrumente savršeno prilagođene potrebama za testiranjem. Prenosni merači za rastvoreni kiseonik mogu raditi kolorimetrijskom metodom, sa galvanskom sondom, sa polarografskom sondom ili optičkom sondom za rastvoreni kiseonik. Zaista zavisi od Vaše želje, matrice uzoraka i nivoa željene tačnosti. Kalibracija galvanskih i polarografskih sondi za rastvoreni kiseonik vrši se  u jednoj ili 2 kalibracione tačke. Ovo se može uraditi pri nultoj količini kiseonika ili u 100% zasićenom vazduhu.

Hanna nudi različite merače za različite potrebe terenskih ispitivanja; od namenskih merača rastvorenog kiseonika, kao što je HI9146 namenski merač rastvorenog kiseonika za potrebe merenja u vinima ili naš najnoviji dodatak HI98198 optički merač rastvorenog kiseonika (koji čini testiranje DO pouzdanijim i bez problema), našim multiparametarnim meračima kao HI98196 višeparametarski pH / ORP / DO / merač pritiska / temperature (kako bi se zadovoljili svi potrebni testovi kvaliteta vode).

rastvoreni kiseonik

Laboratorijski merači

Laboratorijski, stoni merači, baš kao i prenosni, variraju i pružaju mnoge opcije za zadovoljenje potreba specifične primene. Prilikom razmatranja laboratorijskih merača, dobra je ideja da razmislite o veličini prostora koji zauzimaju. Neki merači mogu zauzeti veoma puno prostora i zato je HANNA dizajnerima i konstruktorima instrumenata u fokusu i praktičnost proizvoda, koja svakako podrazumeva i njihovu veličinu.

Neki merači su posvećeni određivanju isključivo jednog parametara. Ako je potrebno testirati samo rastvoreni kiseonik, postoji izvrsna ekonomična opcija, kao što je naš HI5421-01 Laboratorijski istraživački merač rastvorenog kiseonika i merač biološke potrošnje. Integrisani temperaturni senor i barometrijski senzori omogućavaju kompenzaciju temperature i barometarskog pritiska.

Ako postoji potencijal za testiranje drugih parametara, preporučljivoje izabrati multiparametarski. Neki od naših merača imaju mogućnost nadograđivanja, nabavkom nekih od dodatnih senzora. Hanna nudi edge® multiparameterske merače koje je moguće dodatno nadograđivati kupovinom digitalnih sondi. edge takođe predstavlja “hibridni” merač, koji se usled svog dizajna i preciznosti, jednako uspešno može koristiti i kao laboratorijski ili prenosni merač.