EC – električna provodljivost

Električna provodljivost (EC) predstavlja sposobnost rastvora da provodi električnu struju. Tok struje jona u tečnosti drugačiji je od toka struje jonskih metala, gde se struja prenosi slobodnim jonima. Do formiranja jona dolazi i kada se čvrste supstance kao što su soli, rastvorene u tečnosti i formiraju električne komponente sa suprotnim električnim nabojima. Dolazi do “cepanja” natrijum – hlorida na Na+ i Cl- jone. Svi joni prisutni u rastvorima doprinose protoku struje kroz senzor i na taj način doprinose merenju konduktivnosti (električna provodljivost). Konduktivnost se može izražavati i kao koncentracije jona prisutnih u uzorku.

EC metar

HANNA Instruments nudi širok asortiman proizvoda za merenje električne provodljivosti. U ponudi se pored visoko preciznih EC metara nalaze i testeri električne provodljivosti. Naši testeri su izuzetno jednostavni za upotrebu, a pritom pouzdani i ekonomski isplatiljivi.